Twee kunstvliegen in één klap

Het onderzoek van Tobias leidde tot een competentieprofiel voor de interdisciplinaire, cross-sectorale kunsteducator, dat in de lerarenopleidingen kunsten (MO, PO, PKV en specifieke lerarenopleidingen) als leidraad kan gebruikt worden. Het model bestaat uit een aantal kerncompetentievelden, met daarrond facetten die de velden een gezicht geven. Elk facet is bovendien in specifieke gedragsindicatoren omschreven.

Jeroen ging uit van de vraag hoe een community art-project als een ‘zingende tafel’ toekomstige muziekleraars tot kunsteducatoren kan laten uitgroeien. Onze samenleving is door veranderingen als de voor iedereen toegankelijke massamedia, diepgaande socioculturele democratisering en het overal aanwezig internet, erg veranderd: steeds minder ééndimensionaal, steeds meer rizomatisch. Ook in de kunst en cultuur zijn de sociale component, verbinding, cross-over, hybriditeit en interdisciplinariteit belangrijke elementen geworden, die we ook in de schoolkunsteducatie zouden moeten terugvinden. Het onderzoek brengt in kaart waar de muzieklerarenopleiding nog meer kan op inzetten. Naast het boekje verscheen er een korte film over de competenties van de nieuwe kunsteducator-muzikant.

Ben je geprikkeld en wil je meer weten en de onderzoeksresultaten lezen? Surf naar dan naar onze publicatiepagina en lees de digitale versie of schaf je het mooie boekje aan!