Johan Ardui

Johan Ardui (Turnhout, 1976) studeerde theologie aan de faculteit Theologie en Religiewetenschappen van de KU Leuven en promoveerde in 2006 tot doctor in de godgeleerdheid met een doctoraatsverhandeling over de religieuze ervaring binnen de populaire muziek. Sinds 2006 is hij werkzaam bij de Groep Lerarenopleiding Secundair Onderwijs (De ARK) van de UC Leuven-Limburg. Johan is binnen de opleiding Professionele Bachelor Secundair Onderwijs mee verantwoordelijk voor het vak RZL en voor de opleiding tot leerkracht rooms-katholieke godsdienst. Daarnaast is hij ook thematisch medewerker ‘onderwijs’ binnen de Werkgroep Christelijke Identiteit van de UC Leuven-Limburg. Binnen het Vakdidactisch Centrum heeft hij een coördinerende taak. Daarnaast is hij vooral bezig met projecten rond generieke vakdidactiek, het meesterschap en de vakdidactiek rooms-katholieke godsdienst.

AdresUC Leuven-Limburg 
Groep Lerarenopleiding Campus Diepenbeek 
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark) 
B-3590 Diepenbeek
E-mailjohan.ardui@ucll.be

Betrokken bij de volgende projecten:

 • Vak en/of Domeindidactiek? Op zoek naar de verhouding tussen vakken en studiedomeinen in de concrete vakdidactische praktijk van leerkrachten op een domeinschool (PWO - Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek, 2017-2019).
 • Vakdidactische Cartografie (Transitieproject, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2017)
 • Een (geloof)waardig vak? Op zoek naar een vak(didactiek) rooms-katholieke godsdienst (PWO-project; 2012-2014)
 • De liefde voor het vak: op zoek naar een pedagogiek van het meesterschap (SoE-project; 2010-2012)
 • Professioneel werken aan een kwaliteitsvolle vakdidactiek (SoE-project; 2009-2011)

Congresdeelnames als spreker:

 • Vakdidactische Cartografie - vakdidactiek versterkt door de cross-over met een ander vak, Roermond, 12-13 maart 2018; VELON-Congres
 • Love for the World. Teaching Roman-Catholic Religion in a Context of Plurality, Berlijn, 21-23 maart 2013; Internationaal colloquium of Research Group Anthropos (KU Leuven) & Katholische Akademie Politics of Love? Christliche Liebe als politische Herausforderung
 • A Plausible Course? Dealing with Issues of Universality and Particularity in Courses on Religion, Hasselt, 25-27 april 2013; Annual Conference ETEN (European Teacher Education Network), Education designed for all
 • Een Open kijk op een Open Hogeschool (hoofdlezing), Onderwijscongres KHLim 7 maart 2013

Relevante publicaties:

 • Ardui, J. (2003). Theology on the Rocks? On how popular music challenges theology. Journal of Youth and Theology, 2(2), 78-92.
 • Ardui, J. (2005). Adorno, rock en Ratzinger. In J. Geldhof, Dienstmaagd of vriendin?: een dialoog tussen filosofie en theologie (pp. 11-20). Leuven: Acco.
 • Ardui, J. (2006). Rockin' in the Free World: God, rock en de roep om bevrijding (Doctoraatsverhandeling, KU Leuven, Faculteit Godgeleerdheid).
 • Ardui, J. (2012). Over voelen, (religieuze) overgave en mystieke anarchie. In L. Uyttenhove, P. Nijs & K. Meyers, In goddelijke liefde geborgen: pareltjes van Nederlandse en Rijnlandse mystiek (pp. 55-60). Leuven, Peeters.
 • Ardui, J., Cornelissen, G., Decuypere, M., De Meyere, J., Frans, R., Geerinck, I., Masschelein J., Simons, M., Verellen, M. (2012). Leerkracht zijn: Glossarium. Leuven: Acco.
 • Ardui, J., De Cock, M., Frans, R., Hinnekint, K., Reybrouck, M., Schrooten, E., Vanesser, J., Vyvey, K. (2011). Inspiratiegids voor een kwaliteitsvolle vakdidactiek. Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven.
 • Ardui J., Frenssen T., Tamassia L. (2018) Vakdidactische Cartografie. De vakdidactiek versterkt door de interactie met een ander vak. Met een kaart op zoek naar kwalitatieve vakkencombinaties.
“Students need to be respected as integral persons and be helped to develop a multiplicity of skills that enrich the human person, such as creativity, imagination, the ability to take on responsibilities, to love the world, to cherish justice and compassion.” Congregation For Catholic Education, Educating Today And Tomorrow: A Renewing Passion
Johan Ardui

Johan Ardui

Coördinator Vakdidactisch Centrum UC Leuven-Limburg

Is bezig met algemene vakdidactiek en vakdidactiek godsdienst. 

Altijd al gepassioneerd door de vraag wat een leraar tot een leraar maakt! Het is de capaciteit van de leraar om de wereld van een vak te verbinden met de leefwereld van de leerlingen. Johan is betrokken bij verschillende vakdidactische projecten, vooral dan over generieke vakdidactiek en vakdidactiek godsdienst.