De Liefde voor het Vak

De Liefde voor het Vak

Op zoek naar een pedagogiek van het meesterschap.
Geen leraar zonder de liefde voor het vak. Maar kan je de liefde voor je vak ‘oefenen’? Is die onder woorden te brengen? Is die dimensie zichtbaar te maken?

De leerkracht wordt vaak omschreven in termen van een objectieve professionele deskundigheid. Dat de leerkracht daarnaast gekenmerkt wordt door een passie en een liefde voor het vak wordt niet ontkend, maar vaak gedacht als een subjectief niet-te-omschrijven dimensie. We zeggen dan “hij heeft het of hij heeft het niet”.

Wij draaien deze redenering om en veronderstellen dat deze fundamentele, schijnbaar ongrijpbare dimensie wel degelijk zichtbaar en leerbaar te maken is. We ontwikkelden bruikbare materialen ter introductie van deze liefde voor het vak in de lerarenopleiding:

Glossarium: sleuteltermen zoals aandacht, zorg, concentratie, geduld, schoonheid, gedrevenheid, deugd,... worden uitgeschreven op verhalende wijze en laten op die manier de leraar aan het woord.
Kijkwijzer: (filmische) beelden waarin leraren de rol van het meesterschap tonen in de klaspraktijk
Oefeningen: reflectiefiches waarmee studenten aan de slag kunnen met de kijkwijzer en het glossarium. Hoe vanuit een liefde voor het vak kijken naar onze eigen klaspraktijk?

Publicatie

leerkracht-zijnIn dit glossarium presenteren we de leerkracht als iemand die houdt van zijn of haar vak. In een verklarende woordenlijst presenteren we aspecten en dimensies die verwijzen naar de manier waarop de leraar zich verhoudt tot de wereld, de leerlingen en de school.

Woorden zoals toewijding, aanvaarding, nauwgezetheid, geduld verwijzen daarmee naar het kloppende hart van de leraar.

De woorden brengen de inspirerende kracht van de liefhebbende leraar in beeld. Het gaat telkens over unieke ervaringen die een liefdevolle verhouding tot het vak, de leerling en zichzelf meedelen.

Te bestellen via: acco

Links

Alle materialen werden gepubliceerd op de website: www.liefdevoorhetvak.be

Project Gegevens
01-09-2010
31-08-2012
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
UC Leuven-Limburg
  • Laboratorium voor Educatie en Samenleving (KU Leuven)
  • Thomas More Kempen
  • CVO HIK
www.liefdevoorhetvak.be
afgewerkt
Share:

Gelijkaardige projectenWellicht ben je hier ook in geïnteresseerd.