Het Team

Erica Andreotti

Erica Andreotti

Vakdidactisch onderzoeker

Bezig met vakdidactiek fysica, natuurwetenschappen en STE(A)M. 

Erica is sterk gemotiveerd om wetenschappelijke kennis te verspreiden en ze heeft een grote interesse voor het onderwijzen ervan. Erica is gedreven door haar geloof in het belang van de wetenschappen in onze moderne maatschappij, zowel in toepassingen als op educatief gebied. Erica is betrokken bij verschillende vakdidactische projecten, vooral gericht op het ontsluiten van de wereld van de wetenschappen voor jongeren en leerkrachten.

Erik Schrooten

Erik Schrooten

Onderzoeker domein kunstdidactiek en anker onderwijsontwikkeling in BaSO

Waar kunstenaarschap en didactisch meesterschap samenkomen. 

Binnen het vakdidactisch centrum is hij gespecialiseerd in instrumentdidactiek en generieke kunstdidactiek voor het Deeltijds Kunstonderwijs. 

Filip Poncelet

Filip Poncelet

Bezig met algemene vakdidactiek en vakdidactiek chemie, natuurwetenschappen, STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics)

Jeroen Vanesser

Muziekeducator en initiatiefnemer ENCE KriZoom

Bezig met kunsteducatie. 

In al wat hij doet staat de focus op het verbinden (als één van de belangrijkste competenties van de kunsteducator) van muziek, of breder kunst, met zoekende mensen en hun projecten zowel binnen als buiten het onderwijs.

Johan Ardui

Johan Ardui

Coördinator Vakdidactisch Centrum UC Leuven-Limburg

Is bezig met algemene vakdidactiek en vakdidactiek godsdienst. 

Altijd al gepassioneerd door de vraag wat een leraar tot een leraar maakt! Het is de capaciteit van de leraar om de wereld van een vak te verbinden met de leefwereld van de leerlingen. Johan is betrokken bij verschillende vakdidactische projecten, vooral dan over generieke vakdidactiek en vakdidactiek godsdienst.

Katrien Vyvey

Katrien Vyvey

Vakdidactisch onderzoeker UC Leuven-Limburg

Bezig met vakdidactiek fysica, natuurwetenschappen, STEM en STEAM. Katrien ziet het als haar opdracht om wetenschappen op een boeiende en betekenisvolle wijze te ontsluiten voor de leerlingen. Ze gelooft hierbij in de kracht van de leraar die door vakdidactisch meesterschap de wetenschappelijke wereld kan verbinden met de spontane interesses van de jongeren. Katrien is betrokken bij verschillende vakdidactische projecten, vooral gericht op het zinvol samengaan van de verschillende STEM en STEAM-disciplines.

Laura Tamassia

Lerarenopleider fysica en onderzoeker in wetenschapsonderwijs

Bezig met vakdidactiek fysica, en steeds vaker ook met de vraag naar de rol en de betekenis van wetenschapsonderwijs in onze kennismaatschappij. Laura ziet haar opdracht als het mee-delen van haar liefde voor de fysica en voor het onderzoek. En de vakdidactiek als een delicate, respectvolle bewerking van de vakinhouden, die het mogelijk maakt om de werkelijkheid voor jonge mensen te ontsluiten zonder deze te vervormen. Laura is betrokken in verschillende Vlaamse en Europese vakdidactische projecten, vooral gericht op het ontsluiten van de moderne fysica en van de wereld van het onderzoek voor jongeren en hun leerkrachten.

Renaat Frans

Renaat Frans

Docent fysica, Oprichter Vakdidactisch Centrum, Wetenschapscommunicator

Tobias Frenssen

Onderzoeker Vakdidactisch Centrum UC Leuven-Limburg