Kick-off Art Neighboryouth

Kick-off Art Neighboryouth
Kick-off Art Neighboryouth
Kick-off Art Neighboryouth
Kick-off Art Neighboryouth
Kick-off Art Neighboryouth

    

Vorige week vrijdag werd op de Campus Zuivelmarkt (Hasselt) van de UC Leuven-Limburg het startschot gegeven van Art Neighboryouth, een nieuw Europees project dat de UCLL vanuit haar expertisecel Art of Teaching promoot. Samen met de partners KRUG, EPEKA, Villa Basta en ECYC uit Bulgarije, Slovenië en België zal de UCLL op verschillende plaatsen in Europa youth art communities vorm geven, waarbij de expertise vanuit Art of Teaching in een breder experimenteel kader wordt ingezet. 

Het project focust vooral op community art-projecten, gemaakt door jongeren over een sociaal relevant onderwerp en gerealiseerd in de publieke ruimte. Op die manier stappen ze eens buiten de veilige cirkel van jeugdhuizen, scholen of culturele centra, waar zulke projecten gewoonlijk plaatsvinden. Bovendien moeten ze heel nauw samenwerken met een groep zeer diverse mensen, om het sociale thema te bestuderen. Om van jongeren actieve burgers te maken, moeten ze de gemeenschap in al haar aspecten kunnen exploreren. De publieke ruimte is een perfect laboratorium om met een dergelijk project in te experimenteren. 

Op vrijdag 9 oktober tekenden alle partners present in Hasselt voor een inspirerende kick-off meeting, waarop de nodige afspraken werden gemaakt en de agenda van de verschillende te organiseren activiteiten werd opgesteld. De kiem van een nieuwe boeiende internationale samenwerking werd gelegd!

Meer informatie over het project en de partners kan je vinden op:

Wie meer achtergrondinformatie wil, kan terecht bij Tobias Frenssen, de promotor van Art Neighboryouth, via tobias.frenssen@ucll.be

Art Neighboryouth wordt gerealiseerd met de steun van de Europese Commissie, Erasmus+ KA2 (Cooperation for Innovation and the Exchange of Good Practices. Strategic Partnerships for youth).