Vlaams Lerend Netwerk STEM SO: Netwerksessie Brussel

Vlaams Lerend Netwerk STEM SO: Netwerksessie Brussel

STEM: Wat? Voor en door Wie? Waarom?

09.30 – 09.45 u.   Onthaal

09.45 – 10.00 u.   Opening

 • Start Vlaams Lerend Netwerk Secundair Onderwijs - minister Hilde Crevits                           
 • Voorstelling STEM-kader - Christel Op de Beeck, departement Onderwijs & Vorming

10.05 – 10.35 u.   Keynotes

 • STEM voor de basis – Kristof Vandekeere, Vives
 • STEM-geletterdheid: MeerSTEMmig – Renaat Frans en Erica Andreotti, UCLL
 • Van ‘Science and Mathematics’ naar STEM: STEM@school als voorbeeld – Mieke De Cock, KU Leuven

10.40 – 11.40 u.   Praktijksessies (kies één sessie)

 • Praktijksessie 1 – MeerSTEMmiG Astronomie – Renaat Frans en Laura Tamassia, UCLL

Afstanden in tijd en ruimte, bewegingswetten op aarde en in het heelal, een beetje wegwijs tussen de sterren (met software)…. Astronomie vormt een rijke STEM-context waarin ook de ‘M’ tot zijn recht kan komen.

 • Praktijksessie 2 – MeerSTEMmiG Koffiezet – Ivo Jansen en Mieke Schuermans, UCLL

Naar een koffiezet kan je kijken met verschillende vragen. Hoe wordt belet dat het toestel oververhit? Is er een veiligheid ingebouwd? Hoe werkt dat? Je kan echter ook vragen: hoe kan het dat het bimetaal krom trekt als het warm wordt? Of waarom wordt een stroomvoerende draad warm? Kortom de koffiezet kan, zoals vele toestellen, een context bieden voor een MeerSTEMmiGe STEM.

 • Praktijksessie 3 – Ontwerpend Leren in STEM – Didier Van de Velde, Katholiek Onderwijs Vlaanderen

In vele STEM-projecten speelt innovatief en creatief denken en ontwerpen een belangrijke rol. Welke expertise vanuit de eigenheid van techniek en techniekonderwijs kan daarbij ingezet worden? Hoe kan de eigenheid van techniek aan bod komen in STEM-projecten? Aan de hand van concrete oefeningen maken de deelnemers kennis met enkele ontwerpvaardigheden en wordt geïllustreerd hoe het ontwerpend leren kan begeleid worden. Hierbij wordt ook verwezen naar onderwijskundig onderzoek. Ten slotte wordt gereflecteerd over de implicaties voor STEM-onderwijs en over de eigenheid van techniek.

 • Praktijksessie 4 – Stem@school – Stijn Ceuppens, KU Leuven

11.40 – 12.30 u.   Lunch met infostands, folders en praktijkvoorbeelden van bestaande netwerken

12.30 – 13.30 u.   Praktijksessies (kies één sessie)

 • Praktijksessie 5 – Ontwerp een Joon –  Dirk De Windt, OLVP, Sint-Niklaas

Dit STEM-project past in het kader van de vrij ruimte voor leerlingen wetenschappen 3de graad. Er wordt een joon ontworpen en gebouwd. Een joon is een werpboei om de locatie van een drenkeling te markeren.  De joon moet aan een aantal voorwaarden voldoen m.b.t. afmetingen, kleur, drijf- en oprichtend vermogen, lichtje gaat branden wanneer deze het water raakt, enz...

 • Praktijksessie 6 – Vergrijzing en Robots! – Natacha Gesquière en Jan Colson, St. Bavo Gent

Een STEM-project dat algemene vorming en maatschappelijke relevantie vooropstelt. Wiskunde, biologie, fysica en Dwenguino hand in hand.

 • Praktijksessie 7 – Mechatronics – Piet Bourgois, VTI Poperinge

Aan de hand van het thema afval op school, wordt m.b.v. Lego Mindstorms een oplossing gemaakt voor een bepaalde probleemstelling.

 • Praktijksessie 8 – STEM-project wint prijs van Handicap International – Kristel Absillis, Sint-Gummaruscollege Lier 

Nettes grootmoeder heeft een verlamming, waardoor ze niet langer een boek kan vasthouden en de bladen omslaan. Het lezen van een boek, haar hobby, wordt daardoor erg moeilijk. Dit schooljaar had Nette het idee om, als jaartaak, een boekensteun te ontwerpen én dan te maken voor haar grootmoeder. En toen deed ze dat. En het werkt! Wij vinden het natuurlijk schitterend als leerlingen hun creativiteit en doorzettingsvermogen in de strijd gooien voor een betere wereld!

 • Beleidssessie 9 – Stem vorm geven in een school is een dynamisch proces – Dirk Lamote en Kris Werbrouck, VTI St-Rembert Torhout

De Implementatie van STEM (@school) in de 2de graad Industriële wetenschappen, waarbij rekening gehouden wordt met de eigenheid van de leerlingen

13.45 – 14.45 u.   Praktijksessies (kies één sessie)

 • Praktijksessie 10 – Ontwerp een Joon –  Dirk De Windt, OLVP, Sint-Niklaas

Dit STEM-project past in het kader van de vrij ruimte voor leerlingen wetenschappen 3de graad. Er wordt een joon ontworpen en gebouwd. Een joon is een werpboei om de locatie van een drenkeling te markeren.  De joon moet aan een aantal voorwaarden voldoen m.b.t. afmetingen, kleur, drijf- en oprichtend vermogen, lichtje gaat branden wanneer deze het water raakt, enz...

 • Praktijksessie 11 – Vergrijzing en Robots! – Natacha Gesquière en Jan Colson, St. Bavo Gent

Een STEM-project dat algemene vorming en maatschappelijke relevantie vooropstelt. Wiskunde, biologie, fysica en Dwenguino hand in hand.

 • Praktijksessie 12– Mechatronics – Piet Bourgois, VTI Poperinge

Aan de hand van het thema afval op school, wordt m.b.v. Lego Mindstorms een oplossing gemaakt voor een bepaalde probleemstelling.

 • Praktijksessie 13 – STEM-project wint prijs van Handicap International – Kristel Absillis, Sint-Gummaruscollege Lier 

Nettes grootmoeder heeft een verlamming, waardoor ze niet langer een boek kan vasthouden en de bladen omslaan. Het lezen van een boek, haar hobby, wordt daardoor erg moeilijk. Dit schooljaar had Nette het idee om, als jaartaak, een boekensteun te ontwerpen én dan te maken voor haar grootmoeder. En toen deed ze dat. En het werkt! Wij vinden het natuurlijk schitterend als leerlingen hun creativiteit en doorzettingsvermogen in de strijd gooien voor een betere wereld!

 • Beleidssessie 14 – Stem vorm geven in een school is een dynamisch proces – Dirk Lamote en Kris Werbrouck, VTI St-Rembert Torhout

De Implementatie van STEM (@school) in de 2de graad Industriële wetenschappen, waarbij rekening gehouden wordt met de eigenheid van de leerlingen

14.50 – 15.20 u.   Pitches vanuit de workshops

15.25 – 15.55 u.   Ronde tafel

16.00 u. Einde

Project Gegevens
27-09-2016
1ste, 2de, 3de graad SO: leraren, directies, pedagogisch begeleiders, lerarenopleiders, beleidsmakers, onderzoekers, ...
Hogeschool Odisee
Gebouw Erasmus
Warmoesberg 26
1000 Brussel

27 september 2016
van 9.30 tot 16.30 u.

€ 15,00 incl. koffie en broodjeslunch
navorming.ler@ucll.be 011/180 460
Delen: