iMuSciCA – a STEAM Pedagogy

iMuSciCA – a STEAM Pedagogy

iMuSciCa ontwikkelt een interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken.

iMuSciCa ontwikkelt een interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken. 

Er worden leereenheden ontwikkeld rond basisinzichten van toon, natuurtonen, harmonieken, timbre, consonantie/dissonantie en dergelijke. Hierbij wisselen telkens vraagstellingen uit de muziek af met redeneringen en metingen in fysica. Vaak wordt ook een eenvoudig instrument gesimuleerd (engineering). 

Interactive Music Science Collaborative Activities

Bovendien, zal iMuSciCA met ondersteunende technologieën de wetenschap achter de muziek hoorbaar maken. Leerlingen zullen eigen prototypes van 3D muziekinstrumenten ontwerpen, daaraan metingen doen en ze laten klinken. Het ultieme doel is om de opgedane interdisciplinaire inzichten ook in te zetten voor muzikale expressie. Muziek co-creation activiteiten zullen zo toegankelijk worden voor leerlingen en leerkrachten ook als ze minder thuis zijn in muziek. 

Er werd een ‘ICT-workbench’ gecreëerd waar men virtueel kan experimenteren zowel in fysica, engineering, wiskunde als in muziek. De workbench laat leraren toe om lesscenario's te bedenken met de iMuSciCA tools. 

Als school participeren in iMuSciCA ?

Er werden leermaterialen ontwikkeld en getest in de 1ste graad, deels in de 2de graad, SO. Voor geïnteresseerden richten wij een nascholing in op donderdag 21 februari 2019. Ideaal is het als een team van leerkrachten interesse toont, bv. vanuit muziek, Wetenschappelijk Werk, Fysica, Wiskunde, Engineering, STEM... Op die manier reflecteert de STEAM pedagogie zich ook in het lerarenteam. Binnenkort kan je je voor die navorming inschrijven.

imuscica-logo

Project Gegevens
01-01-2017
30-06-2019
H2020-ICT-2016-2017
ATHENA – Research and Innovation Centre in information communication & knowledge technologies Athens, Greece
UCLL – AOT Vakdidactiek, Diepenbeek
EA, Athene
IRCAM – Centre Pompidou, Paris
3D for All - Leopoly, Kecskemet, Hongarije
Cabrilog, Grenoble
Maths for more - Wiris, Barcelona
Université de Fribourg, Informatics, Zwitserland
www.imuscica.eu
lopend
Share: