SME’s Full STREAM ahead!

SME’s Full STREAM ahead!

SME’s Full STREAM ahead! 

SME's Full STREAM ahead! is een Interreg EMR-project (EMR staat voor Euregio Maas-Rijn) over het valoriseren van circulaire stromen.

In dit project wordt wetenschappelijke en technologische expertise over nieuwe duurzame materialen samengebracht met belangrijke ontwikkelingen en inzichten uit de ontwerpsector met als doel nieuwe vormen van ondernemersschap te stimuleren.

KMO’s kunnen in het bijzonder profiteren van een verschuiving naar een duurzame toekomst, maar ze hebben mogelijks nog onvoldoende kennis van de recente technologische innovaties op het gebied van nieuwe materialen uit reststromen. Daarom richt dit project zich op het coachen en begeleiden van KMO’s naar een meer circulaire economie. Daarnaast leren KMO’s de toegevoegde waarde van een interdisciplinaire samenwerking over de grenzen van de Euregio.

De concrete output van deze interdisciplinaire co-creatie zijn 40 prototypes ontworpen in overeenstemming met de werkelijke behoeften en uitdagingen van een grote groep KMO’s.

Het project voorziet in volgende activiteiten:

·       In kaart brengen van de uitdagingen, de behoeften en de kansen voor de circulaire economie in de EMR.

·       Bootcamps en specifieke technologische design en ondernemingsgerichte coachingssessies waaraan zowel bedrijfsmensen als designers, onderzoekers en studenten deelnemen.

·       Ontwikkeling en testen van de prototypes.

·       Educatief en community outreach en inreach waarbij burgers, studenten en leraren betrokken worden.

·       Coaching om 10 prototypes te versterken tot volledige business cases.

 

Traject met scholen

In het kader van het project organiseert de expertisecel Art of Teaching van Hogeschool UCLL een traject voor secundaire scholen.

Doel van het traject: Scholen samen met de onderzoekers en bedrijfsmensen participeren in de ontwikkeling en uitwerking van één van de 40 prototypes. Voor Belgisch Limburg is gekozen om met de scholen te werken rond de Biomeiler.

Het traject zal van start gaan in Oktober 2021.

Meer informatie over dit traject vind je hier.

Interrreg Maas-Rijn; Provincie Limburg, Agentschap INNOVEREN & ONDERNEMEN Vlaanderen, CUBE; EKLO; POM; WALLONIE DESIGN; Chemelot Innovation and Learning Labs; digital HUB Aachen

Project Gegevens
01-01-2020
30-06-2023
Interreg Euregio Maas-Rijn
UCLL
Interrreg Maas-Rijn; Provincie Limburg, Agentschap INNOVEREN & ONDERNEMEN Vlaanderen, CUBE; EKLO; POM; WALLONIE DESIGN; Chemelot Innovation and Learning Labs; digital HUB Aachen
wanderful.stream
lopend
Share:

Gelijkaardige projectenWellicht ben je hier ook in geïnteresseerd.