STEM-OVUR-model

STEM_OVUR_MODEL voor onderzoekend en ontwerpend leren

STEM is de plaats waar onderzoekend en ontwerpend leren samenkomen . Wie wil onderzoeken, moet vaak experimenten ontwerpen. Wie wil ontwerpen, heeft vaak onderzoeksresultaten nodig om het ontwerp te optimaliseren. Onderzoekend en ontwerpend leren hebben elkaar nodig, zijn familie van elkaar, maar hebben ook elk hun eigenheid.

Het STEM-OVUR-model heeft het OVUR-principe (Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren – Reflecteren) vertaald naar de STEM-context en zet hierbij in op het samenspel tussen eigenheid van en verbinding tussen onderzoekend en ontwerpend leren.

Een uitgebreide beschrijving van het STEM-OVUR-model vind je hier.