Muzieklerarenopleiding anno 2014

Een opleiding voor kunsteducatoren - muzikanten?

De impact van voor iedereen toegankelijke massamedia, diepgaande socioculturele democratisering en het overal aanwezige internet hebben een (r)evolutie bewerkstelligd. Onze samenleving is door deze veranderingen steeds minder ééndimensionaal, maar eerder rizomatisch geworden. Ook kunst en cultuur, spiegels en metaforen van de tijd, herdefinieerden zich de afgelopen decennia. Een sociale component, verbinding en cross-over, hybriditeit en interdisciplinariteit zijn nu belangrijke elementen als we over kunst en cultuur spreken. 

Als kunsteducatie over kunst gaat, dan zal kunsteducatie in het schoolkunstonderwijs naast technische en belevingsaspecten ook best evolueren naar meerdimensionaliteit, interdisciplinariteit en zich oriënteren op verbinding.

Daarom dit onderzoeksrapport over de ZINGENDE TAFEL. Een etnografisch onderzoek. Kwalitatief, interpretatief en reflectieonderzoek dat door filmische observaties en interviews in kaart wil brengen waar de muzieklerarenopleiding nog meer op kan inzetten. De korte versie van de film kan je hier terugvinden. 

De papieren versie is te koop via jeroen.vanesser@ucll.be. De PDF-versie kan je hier bekijken.