OutdAre Teaching

OutdAre Teaching

OutdAre Teaching is een project dat inzet op Outdoor Learning als pedagogische aanpak voor betekenisvol onderwijs. Hierbij wordt Outdoor Learning – letterlijk ‘leren buiten de klasmuren’ – vertaald als ‘expliciet gebruik maken van de buitenruimte als onderdeel van authentiek en relevant leren.

Outdoor Learning, door UNESCO naar voor geschoven als één van de mogelijke benaderingen van zijn programma ‘Teaching and Learning for a sustainable future’, blijkt een goede aanpak te zijn om kinderen te motiveren in een betekenisvolle context. In landen zoals Engeland, Schotland, Zweden, Denemarken, Ierland, Canada,… krijgt Outdoor Learning een opvallende plaats in zowel educatieve als wetenschappelijke context. Onderzoek naar de impact hiervan is volop aan de gang.

Het project OutdAre Teaching promoot Outdoor Learning als een pedagogische aanpak om tot authentiek, betekenisvol en relevant leren te komen. Leren buiten de klasmuren is niet louter een groen verhaal, maar gaat over het verplaatsen van leerprocessen naar een betekenisvolle context, of die nu groen of gebetonneerd is, gelegen is binnen of buiten het schooldomein, landelijk of stedelijk,… ‘Outdoor’ is de echte - fysieke en mentale - leefwereld van een kind.

In dit onderzoeksproject worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord:

  1. In welke mate is Outdoor Learning bekend en wordt het toegepast in Vlaamse scholen ?
  2. Hoe wordt Outdoor Learning concreet ingevuld door leerkrachten en hoe wordt Outdoor Learning beleefd door leerkrachten, leerlingen en ouders? 
  3. Welke veranderingen vinden plaats in een concrete school als gevolg van het opstarten van Outdoor Learning op regelmatige basis? Zijn er effecten op perceptie, leerprestaties, welbevinden en betrokkenheid?  

Om deze vragen te beantwoorden wordt een mix van kwantitatieve en kwalitatieve onderzoekstechnieken gebruikt met onder andere vragenlijsten ingevuld door studenten in stagescholen, vragenlijsten voor scholen, focusgroepen in scholen, bijhouden van activiteitenlijsten door scholen en een casestudy.  Er wordt gewerkt naar een onderzoeksrapport, publicaties en een dienstverleningsaanbod. 

Interessante referenties

  • Gustafsson, P.E., Szczepanski, A., Nelson, N. & Gustafsson P.E. (2011). Effects of an outdoor education intervention on the mental health of schoolchildren. Journal of Adventure Education and Outdoor Learning. 12(1), 63-79.
  • Szczepanski, A. (2011). Outdoor Education - Authentic Learning in the Context of Landscape Literary education and sensory experience. Perspective of Where, What, Why, How and When of learning environments. Inter-disciplinary context and the outdoor and indoor dilemma.

Foto: www.shaverscreek.org

Project Gegevens
14-09-2015
18-09-2016
UC Leuven-Limburg
Danielle Cools en Gorik Van Helleputte
Centrum voor Ervaringsgericht Onderwijs: Ludo Heylen
lopend
Share: