Vakdidactiek

STEM-OVUR-model

STEM_OVUR_MODEL voor onderzoekend en ontwerpend leren

STEM is de plaats waar onderzoekend en ontwerpend leren samenkomen . Wie wil onderzoeken, moet vaak experimenten ontwerpen. Wie wil ontwerpen, heeft vaak onderzoeksresultaten nodig om het ontwerp te optimaliseren. Onderzoekend en ontwerpend leren hebben elkaar nodig, zijn familie van elkaar, maar hebben ook elk hun eigenheid.

Het STEM-OVUR-model heeft het OVUR-principe (Oriënteren – Voorbereiden – Uitvoeren – Reflecteren) vertaald naar de STEM-context en zet hierbij in op het samenspel tussen eigenheid van en verbinding tussen onderzoekend en ontwerpend leren.

Een uitgebreide beschrijving van het STEM-OVUR-model vind je hier.

Blended STEM in de lerarenopleiding

Zowel STEM als blended learning zijn recente ontwikkelingen in het Secundair Onderwijs die leerkrachten uit hun comfortzone halen.  Het interdisciplinaire karakter van STEM maakt dat het voor veel leerkrachten en scholen moeilijk blijft om STEM vorm te geven in hun klas.  Omwille van de verdere digitalisering van het onderwijs komt daarbovenop meer en meer de vraag om STEM blended in te richten. Hoe kan je als (student)leerkracht een mix van digitale werkvormen en face-to-face onderwijs inzetten in je STEM-lessen?  Hoe kan je hierdoor het leren van de leerlingen versterken? Hoe kan een goede blend de STEM-leerkracht te ondersteunen in de uitdagende opdracht die hij heeft?    

Het project ‘Blended STEM-didactiek onderzocht’ geeft concrete handvatten aan de lerarenopleider om studentleerkrachten Secundair Onderwijs op te leiden in blended STEM. Het biedt een antwoord op de volgende onderzoeksvragen:

 1. Hoe kan je een vakdidactiek STEM gestalte geven in de lerarenopleiding?
 2. Hoe kan je blended learning inzetten in een goede vakdidactiek STEM?
 3. Hoe kan je ontwikkelende en onderzoekende Teacher Design Teams inzetten om (student)leraren op te leiden in blended STEM?
 4. Hoe kan een leerkracht zijn/haar eigen blended STEM-praktijk in de klas onderzoeken

LOB-STEM-model als vakdidactisch model voor blended STEM

het vak3dactisch model en het LOB-STEM model

Het LOB-STEM-model (Leraren Opleiden in Blended STEM) biedt een antwoord op de vier onderzoeksvragen en is ontstaan als een samenvoeging van het vak3dactisch model (Ardui et al., 2011) en het SQD-model (Tondeur et al., 2012) in de context van blended STEM.

De lobben van het vak3dactisch model worden als volgt concreet gemaakt:

 • Vakkennis wordt STEM-kunde.  Kunde staat voor conceptuele kennis, vaardigheden en attitudes.
 • Didactische kennis wordt Blended Learning in het teken van STEM. 
 • Praktijkervaringen worden praktijkonderzoek van de leerkracht in zijn eigen school en klas

Het SQD-model wordt concreet in de professionalisering van studentleerkrachten via TDT’s. 

Het volledige LOB-STEM-model is een aanklikbaar geheel op een website https://rvo-eclassroom.be/brightlab/blendedstem/index.html.  De website richt zich zowel tot leerkrachten als tot lerarenopleiders.  Naast introductieteksten met een literatuurstudie bevat de website ook praktijkvoorbeelden uit de klas, ‘aan de slag’-oefeningen voor de lerarenopleiding en volledig uitgewerkte cases met blended STEM-leermaterialen en het bijhorend praktijkonderzoek.

 

Referenties

Ardui, J., De Cock, M., Frans, R., Hinnekint, K., Reybrouck, M., Schrooten, E., Vanesser, E., & Vyvey, K. (2011). Inspiratiegids voor een kwaliteitsvolle vakdidactiek. School of Education. ISBN 9789081346757.

.

Tondeur, J., van Braak, J., Sang, G., Voogt, J., Fisser, P., & Ottenbreit-Leftwich, A. (2012). Preparing pre-service teachers to integrate technology in education: A synthesis of qualitative evidence. Computers & Education, 59 (1), 134-144.

 

Project Gegevens
01-09-2022
31-08-2023
Vlaamse Overheid – ministerie van Onderwijs
UCLimburg
MILO-VUB en Brightlab
https://rvo-eclassroom.be/brightlab/blendedstem/index.html
afgewerkt
Share:

Amase zomerschool 2024

Hoe breng je de wetenschap van Nieuwe Materialen in de klas? De Amase leermaterialen trachten leerlingen te inspireren, hun te verwonderen over onderwerpen zoals biomimicry, waterzuivering, biotextile, aerogel, space innovation… water on leaves

Advanced Material Science is een interdisciplinair onderzoeksveld waar fysica, chemie en biologie interageren om tot vaak fascinerende inzichten en toepassingen te komen.

mycelium

AMASE wil leerkrachten ondersteunen om de kloof te overbruggen tussen deze geavanceerde research en het STEM-onderwijs in de klas voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. 

Op de zomerschool ontmoet je zowel echte onderzoekers in Nieuwe Materialen als andere leerkrachten en lerarenopleiders die samen met onderzoekers in een Teacher Design & Research Team enkele voorbeeldlessen hebben gemaakt. Op de zomerschool delen we deze materialen en bouwen ze verder uit. Op deze manier krijgen studenten inzicht in de echte wereld van geavanceerd onderzoek en de toepassingen ervan, inclusief uitdagingen van de 21e eeuw zoals duurzaamheid, het elimineren van vervuiling, duurzaam textiel...

gekko gripWe delen ook hoe je als lerarengroep Teacher Research kan doen in je eigen klas en hoe je zo je eigen onderwijskwaliteit kan monitoren en bijsturen. 

De zomerschool gaat door van 7 tot 12 juli 2024 in Marathonas, Griekenland (nabij Athene).

Verblijf & locatie:

De zomerschool wordt gehouden in Golden Coast Hotel & Bungalows, een 4-sterren hotel dat zich uitstrekt langsheen het strand van de Marathonbaai, vlakbij de historische locatie van Marathon, aan de rand van Athene.

De deelname aan de zomerschool gebeurt op basis van een tweepersoonskamer all-inclusive (ontbijt, lunch, diner, drankjes, zwembad en recreatieve activiteiten).

Wat kan je verwachten?

 • Deskundige docenten voor lezingen, seminars en workshops

 • Alle materialen en apparatuur die nodig zijn voor de cursus

 • Deelname aan het sociale programma & excursies (bijv. zonsondergang en diner bij Kaap Sounio, excursie naar de Akropolis en bezoek aan het Akropolismuseum en diner in het centrum van Athene, traditionele avond- en afscheidsdiner, etc.)

 Voor wie?

Voor leraren secundair onderwijs alle graden: fysica, chemie, biologie, STEM… die hun lesinhouden willen verbinden met het hedendaags onderzoeksgebied van nieuwe materialen.

Wat kost het? 

Na selectie op basis van uw motivatie wordt aan de geselecteerde deelnemers een bijdrage van 200,- euro gevraagd. De Vakdidactische groep Art of Teaching rekent op uw actieve deelname en positief ambassadeurschap en engageert zich in return voor:

 • Verblijf op basis van één bed in een gedeelde tweerpersoonskamer volgens de all inclusive formule

 • vlucht naar de nabijgelegen luchthaven van Athene

 • Uitstappen

 • Alle leermaterialen voor de cursus.

Uw bijdrage:

We vragen aan de leraren/scholen om enkel een course fee van €200 te betalen aan UCLL. UCLL Expertisecel Art of Teaching past van daaruit bij voor vlucht en verblijf op voorwaarde dat u actief deelneemt aan de zomerschool en helpt de Amase materialen uit te dragen op twee AMASE nascholingen/events in België gedurende het volgende schooljaar (AMASE-ambassadeurschap). Bij een no-show of onvolledige deelname wordt dit geld niet terug betaald en zullen de door UCLL gemaakte kosten van vlucht en verblijf geheel of gedeeltelijk bij u teruggevorderd worden voor dat gedeelte dat niet valt onder de UCLL annulatieverzekering.

Hoe deel te nemen?

Vul dit inschrijvingsformulier zo snel mogelijk in (beperkt aantal plaatsen). Motiveer daarin kort waarom je wil meedoen. Op basis van je dossier laat UCLL je weten of je geselecteerd bent voor deelname.

 

Project Gegevens
07-07-2024
12-07-2024
Leerkrachten SO
Marathonas, Griekenland
€200
inschrijvingsformulier
steamdidactiek@ucll.be

Amase zomerschool 2023

Hoe breng je de wetenschap van Nieuwe Materialen in de klas? De Amase leermaterialen trachten leerlingen te inspireren, hun te verwonderen over onderwerpen zoals biomimicry, waterzuivering, biotextile, aerogel, space innovation… water on leaves

Advanced Material Science is een interdisciplinair onderzoeksveld waar fysica, chemie en biologie interageren om tot vaak fascinerende inzichten en toepassingen te komen.

extract microplastics with ferrofluidsAMASE wil leerkrachten ondersteunen om de kloof te overbruggen tussen deze geavanceerde research en het STEM-onderwijs in de klas voor leerlingen van 12 tot 18 jaar. 

Op de zomerschool ontmoet je zowel echte onderzoekers in Nieuwe Materialen als andere leerkrachten en lerarenopleiders die samen met onderzoekers in een Teacher Design & Research Team enkele voorbeeldlessen hebben gemaakt. Op de zomerschool delen we deze materialen en bouwen ze verder uit. Op deze manier krijgen studenten inzicht in de echte wereld van geavanceerd onderzoek en de toepassingen ervan, inclusief uitdagingen van de 21e eeuw zoals duurzaamheid, het elimineren van vervuiling, duurzaam textiel...

gekko gripWe delen ook hoe je als lerarengroep Teacher Research kan doen in je eigen klas en hoe je zo je eigen onderwijskwaliteit kan monitoren en bijsturen. 

De zomerschool gaat door van 9 tot 14 juli 2023 in Marathonas, Griekenland (nabij Athene).

Verblijf & locatie:

De zomerschool wordt gehouden in Golden Coast Hotel & Bungalows, een 4-sterren hotel dat zich uitstrekt langsheen het strand van de Marathonbaai, vlakbij de historische locatie van Marathon, aan de rand van Athene .

De deelname aan de zomerschool gebeurt op basis van een tweepersoonskamer all-inclusive (ontbijt, lunch, diner, drankjes, zwembad en recreatieve activiteiten).

Wat kan je verwachten?

 • Deskundige docenten voor lezingen, seminars en workshops

 • Alle materialen en apparatuur die nodig zijn voor de cursus

 • Deelname aan het sociale programma & excursies (bijv. zonsondergang en diner bij Kaap Sounio, excursie naar de Akropolis en bezoek aan het Akropolismuseum en diner in het centrum van Athene, traditionele avond- en afscheidsdiner, etc.)

 Voor wie?

Voor leraren secundair onderwijs alle graden: fysica, chemie, biologie, STEM… die hun lesinhouden willen verbinden met het hedendaags onderzoeksgebied van nieuwe materialen.

Wat kost het? 

UCLL zorgt voor:

 • Verblijf op basis van tweerpersoonskamer all inclusive

 • vlucht naar de nabijgelegen luchthaven van Athene

 • Uitstappen

 • Alle leermaterialen voor de cursus.

Wat moet jij of je school betalen?

We vragen aan de leraren/scholen om enkel een course fee van €200 te betalen aan UCLL. UCLL Expertisecel Art of Teaching past van daaruit bij voor vlucht en verblijf op voorwaarde dat u actief deelneemt aan de zomerschool en helpt de Amase materialen uit te dragen op twee AMASE nascholingen/events in België gedurende het volgende schooljaar (AMASE-ambassadeurschap). Bij een no-show of onvolledige deelname wordt het geld niet terug betaald en zullen de door UCLL gemaakte kosten van vlucht en verblijf geheel of gedeeltelijk bij u teruggevorderd worden voor dat gedeelte dat niet valt onder de UCLL annulatieverzekering.

Hoe deel te nemen?

Vul dit inschrijvingsformulier zo snel mogelijk in (beperkt aantal plaatsen). Motiveer daarin kort waarom je wil meedoen. Op basis van je dossier laat UCLL je weten of je geselecteerd bent voor deelname.

 

Project Gegevens
09-07-2023
14-07-2023
Leerkrachten SO
Marathonas, Griekenland
€200
https://forms.gle/j2bZ2PkDSybPauXg8
steamdidactiek@ucll.be
Delen:

Oproep: Kwantumfysica in de klas

In het 6de jaar kan je een module moderne fysica doen. Waarom niet eens een stukje kwantummechanica in de klas brengen? Kwantumfysica ligt ten grondslag van een nieuw wereldbeeld maar is tegelijk ‘hot’ wegens technologische toepassingen.

 

Hoe kan het dat materie ook een golfkarakter heeft? Is licht een deeltje of een golf? Via de Quantum SpinOff leerstations kan je de inzichten van de kwantummechanica en haar toepassingen in de klas brengen. De leerlingen leren bijvoorbeeld de emissielijnen van waterstof waar te nemen en uit te rekenen met het atoommodel van De Broglie. 

Er is een mogelijkheid om op campus Diepenbeek een hands-on practicum te doen over: het bepalen van de constante van Planck, het meten van de emissielijnen van  elementen, de diffractie van elektronen en licht. 

In het kader van didactisch onderzoek willen we graag de leerlingen en leraren bevragen over de concept shift van klassieke fysica naar kwantumfysica.

Interesse? Schrijf een e-mail naar steamdidactiek@ucll.be

Bekijk hier het filmpje van het experiment diffractie van elektronen.  

Project Gegevens
31-08-2021
31-08-2022
Vakdidactiek, lerarenopleiding Fysica, campus Diepenbeek
UCLL
voorbereiding
Share:

Word leraar fysica

whirlpool-supernova-m51_NASA-ESA-Hubble

 Zit leraar fysica worden in je DNA? 

Kijk het na met deze checklist: 
 • Wil je uitzoeken hoe de wereld in elkaar steekt? 
 • Wil je de patronen en fundamentele wetten in de natuur ontdekken? 
 • Ben je geïnteresseerd in de kleinste atoomkernen en de verste sterrenstelsels? 
 • Hou je ervan om onverwachte verbanden te ontdekken? 
 • Wil je jongeren bij deze zoektocht betrekken? 

Heb je op veel van deze vragen ‘Ja’ geantwoord? Dan is leraar fysica ongetwijfeld iets voor jou.

Bekijk hier een filmpje van de studenten fysica

Ontdek de campus en ontmoet een student en docent fysica tijdens de infodagen op:

 • 09 sep 2023: 09:00 > 13:00
 • 24 feb 2024: 09:00 > 13:00
 • 20 apr 2024: 09:00 > 13:00
 • 22 jun 2024: 09:00 > 13:00

Klik hier voor meer info.

Wat is fysica? 

Fysica ontstaat uit het verlangen naar begrijpen van de natuur. Als leraar fysica ga je met je leerlingen op avontuur, ben je verwonderd over de samenhang in de natuur, doe je experimenten om de natuur te ondervragen en leer je wiskunde als taal van de natuur. 

Afbeelding met persoon, tafel, man, binnen

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheidFysici gaan ervan vanuit dat de wereld kan begrepen worden. Ze zijn op zoek naar de basiswetten die onderliggend zijn aan alle processen in de natuur, hier op aarde zowel als in de verste uithoeken van het universum. Die natuurwetten vormen samenhangende fysische theorieën op grond waarvan nieuwe inzichten, voorspellingen en vooral ook nieuwe vragen mogelijk worden. Deze zoektocht wordt belichaamd door grote, vaak iconische figuren. Denken we maar aan Plato, Galileo Galilei, Isaac Newton, James Maxwell, Ludwig Boltzmann, Max Planck, Albert Einstein, Marie Curie, Erwin Schrödinger, Richard Feynman, François Englert 

Een student leraar fysica met een Stirling motor 

De inzichten verkregen vanuit de fysica hebben vaak ongelofelijke technologische toepassingen (bv. nano-electronica) en zijn niet meer weg te denken uit ons leven: fysica is een essentieel onderdeel geworden van de menselijke cultuur. 

Lerarenopleiding fysica?  

Afbeelding met persoon, binnen, spelen, kamer

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheidDe lerarenopleiding fysica zal je helpen om een brede maar ook diepe basiskennis in de fysica te verwerven. Naast de vakinhouden krijg je ook didactiek om je klaar te stomen tot een goede leraar fysica. Tijdens je opleiding word je betrokken bij didactische onderzoeksactiviteiten, maak je studiereizen of neem je deel aan wetenschapsdagen. Jouw voorgangers maakten bv. uitstappen naar: 

 • CERN, Europees labo voor deeltjesfysica (Zwitserland) 
 • Gran Sasso Laboratorium (Italië) 
 • European Southern Observatory (ESA), München (Duitsland) 
 • Padua, in de voetsporen van Galileo (Italië) 
 •  

Afbeelding met gras, buiten, persoon, bal

Beschrijving is gegenereerd met zeer hoge betrouwbaarheid 

Bezoek van de studenten leraar fysica aan het  
Europees Lab voor Elementaire Deeltjesfysica, CERN, Genève, CH 

 

Als student fysica krijg je in het eerste jaar de Klassieke mechanica van Newton, Muziek en Fysica, Elektrostatica en Optica. In het 2de jaar krijg je Thermodynamica, Elektromagnetisme en Natuurwetenschappen (component Biologie en Chemie). In het 3de jaar Moderne Fysica voornamelijk kwantumfysica. In het 3de jaar wordt ook de mogelijkheid geboden om de rol van fysica te ontdekken in de ontwikkeling van een interdisciplinair STEM-project. 

De lessen bestaan uit interactie docent-student en studenten onderling. En dit zowel in theorie, oefeningen, in de vakdidactiek fysica als bij het experimenteren