Projecten

3DiPhE
01/06/201730/06/2020
Ark of Inquiry
Jongeren bewust maken van verantwoordelijk onderzoek en innovatie door onderzoekend leren.
01/03/201401/03/2018
Art Neighboryouth
Art Neighboryouth stands for youth art projects in public space, organised by youngsters questioning a social topic.
01/09/201531/08/2017
Black Box Onderzoek in Bedrijf
Jytte werkt als onderzoekster in het bedrijf Mirion Technologies in Olen. Wat doet Jytte precies? Met wie interageert ze in haar werk? Waarmee werkt ze eigenlijk? Ontdek het allemaal!
01/09/201631/08/2017
Black Box Solvay Conferentie 1927
Raak geïntrigeerd door het mysterieuze kwantumdebat! Volg de kruisende paden van een groep beroemde wetenschappers door de geschiedenis. Ontdek de fascinerende wereld van de conferenties van vandaag. Hoe dieper je duikt, hoe meer je ziet!
01/09/201630/11/2016
Brugproject Spin-Off
Leren ondernemen in de hoogtechnologische sector!
15/09/201315/09/2015
Brugproject SpinOff 2015-2016
15/09/201531/03/2016
Chemieleerkracht.be
Een interactief digitaal platform over en voor het vak chemie in het onderwijs
01/01/2016
CLIL in Vlaanderen
Een vak in een andere taal? Is dat niet nefast voor de leerresultaten van de leerlingen?
14/09/201518/09/2017
Collaboration to Design an Innovative Curriculum for Animation Education
Krachtig didactisch materiaal voor animatie in het hoger kunstonderwijs
02/10/201701/10/2019
Competent in Artistieke Competenties
Artistieke Competenties als nieuwe mindset voor het Deeltijds Kunstonderwijs
01/09/201231/08/2016
Dark Side of Light: Erasmus +
01/04/202330/11/2024
De groote oorlog in Bree
Laboproject CANON Cultuurcel
Bij WO I wordt er direct naar het Westen van België gekeken. Toch liet de Eerste Wereldoorlog diepe sporen in het oosten van het land na.
01/09/201231/08/2013
De kunsteducator, de muziekeducator
Hoe kan je via interdisciplinaire stageprojecten en community art-projecten toekomstige muziekleraars/beeldende kunst-leraars/pkv’ers tot kunsteducatoren laten uitgroeien?
01/09/201431/08/2015
De Liefde voor het Vak
Op zoek naar een pedagogiek van het meesterschap.
Geen leraar zonder de liefde voor het vak. Maar kan je de liefde voor je vak ‘oefenen’? Is die onder woorden te brengen? Is die dimensie zichtbaar te maken?
01/09/201031/08/2012
Edurama
Zoek en vind op een vlotte manier recent en relevant onderzoek dat je kan gebruiken in je les- en klaspraktijk via het webplatform Edurama.
01/09/201231/08/2014
Een (geloof)waardig vak — Op zoek naar een vak(didactiek) rooms-katholieke godsdienst
Een vak rooms-katholieke godsdienst als een algemeen vormend vak? Waarom wel? Dit project gaat op zoek naar het bestaansrecht van het vak rooms-katholieke godsdienst in het onderwijs en gaat hiervoor in dialoog met de pedagogie, de filosofie en de theologie.
01/09/201201/08/2014
Een brug naar Cultuur
De onderzoeksgroep Brug naar Cultuur heeft een werkmodel voor de lerarenopleiding secundair onderwijs opgesteld, dat enerzijds voldoende theoretisch onderbouwd is, en anderzijds tegemoet wil komen aan de behoeften die in lerarenopleidingen en secundaire scholen leven met betrekking tot het brede begrip cultuureducatie.
01/09/201028/02/2013
iMuSciCA – a blended STEAM Pedagogy
iMuSciCa ontwikkelt een blended, interdisciplinaire STEAM-didactiek (STEM + Art) waarin muziek, fysica en engineering elkaar versterken.
01/01/201730/06/2019
Integrale opdrachten

Inter- en transdisciplinariteit wint aan belang. Dit vertaalt zich o.a. in geïntegreerd en integraal werken in het onderwijs.
01/09/201601/09/2018
iSTEM inkleuren
Ben je nog niet zeker hoe je STEM moet inzetten? Is jouw school al mee met het hele STEM-gebeuren?
29/03/201931/12/2022
Krachtig leren
Krachtig leren, Cognitief neurowetenschappelijk benaderd.
01/04/201430/11/2015
KriZoom, Limburgs Expertisenetwerk Cultuureducatie
In Limburg zijn er veel kwaliteitsvolle cultuureducatieve initieven. KriZoom zorgt voor inhoudelijke uitwisseling en verbinding tussen de verschillende initiatieven en organisaties.
01/09/201201/08/2015
Kunsteducatieve projecten in het culturele veld en het onderwijs
We ontwikkelen kunsteducatieve activiteiten op maat (binnen- en buitenschools)
Kunsteducator of verbindingskunstenaar
Competentiemodel voor de interdisciplinaire, cross-sectorale kunsteducator
01/09/2013
MeerSTEMmiG - Leergemeenschap voor een meerstemmige vakdidactiek voor Science, Technology, Engineering en Mathematics
Het project gaat de uitdaging aan om meerSTEMmige vakdidactiek te ontwerpen en uit te testen, die zowel recht doet aan de eigen klankkleur van de afzonderlijke wiskundige, wetenschappelijke en technische disciplines, als aan hun samenspel in de hedendaagse moderne samenleving.
01/09/201431/08/2015
Mind the gap
De overgang van lager naar secundair onderwijs loopt in Vlaanderen niet altijd even soepel.
13/09/201517/09/2017
MUGO: Multimedia in de kleuterschool, een extra kans voor GOK
Bevorderen van gelijke onderwijskansen.
15/09/201014/09/2013
MuMaQ
MuMaQ: Music, Math's & Quantumphysics Het ontdekken van de band tussen wiskunde, muziek en de (kwantum)wereld in het onderwijs. Kan muziek voor leerlingen een poort zijn tot de kwantumfysica?
Onderzoek als Authentieke Leerinhoud
Wil je de wereld van het onderzoek ontsluiten voor leerlingen en toekomstige leerkrachten? En aandacht en interesse opwekken voor het onderzoek in beweging? Ontdek www.onderzoekinbeweging.be
01/09/201331/08/2015
Onderzoeksreflector, een case-based vakdidactiek van onderzoekend leren
Geen leraar zonder de liefde voor het vak. Maar kan je de liefde voor je vak ‘oefenen’? Is die onder woorden te brengen? Is die dimensie zichtbaar te maken?
01/09/201401/08/2016
Op zoek naar een kwaliteitsvolle vakdidactiek economie
Het schrijven van een naslagwerk 'vakdidactiek economie', opgebouwd rond een stappenplan, dat lerarenopleiders en (toekomstige) leerkrachten een stevige houvast biedt inzake de didactische aanpak van het vakgebied in de praktijk.
01/09/201431/08/2015
Open Discovery Space
A socially-powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources. Echte data van CERN onderzoeken in de klas? Een concert virtueel samen spelen met klassen in andere landen? Wek een diepe interesse voor uw vak op met Open Discovery Space!
01/04/201201/03/2015
Oproep: Kwantumfysica in de klas
31/08/202131/08/2022
OutdAre Teaching
OutdAre Teaching is een project dat inzet op Outdoor Learning als pedagogische aanpak voor betekenisvol onderwijs. Hierbij wordt Outdoor Learning – letterlijk ‘leren buiten de klasmuren’ – vertaald als ‘expliciet gebruik maken van de buitenruimte als onderdeel van authentiek en relevant leren.
14/09/201518/09/2016
P-reviews — Onderzoek koppelen aan je vak
Laat je klaspraktijk uitdagen door nieuwe wetenschappelijke inzichten en inspirerende voorbeelden. P-reviews brengt resultaten van wetenschappelijk onderzoek over actuele vakdidactische thema's op een vlot leesbare manier voor de leraar en de lerarenopleider.
01/09/201131/08/2013
PATHWAY. The Pathway to Inquiry Based Science Education
Hoe breng je onderzoekend leren in de wetenschapsles? Vind innovatieve ideeën en didactische scenario’s op www.pathway-project.eu
01/01/201101/12/2013
Professioneel werken aan een kwaliteitsvolle vakdidactiek
Wat maakt een leraar tot een leraar? Zijn vakdidactiek! Maar wat is vakdidactiek eigenlijk? Waaraan moet een goede vakdidactiek voldoen? Wat betekent dit voor een lerarenopleiding?
01/09/200901/08/2011
Quantum Spin-Off
Connecting schools with high-tech research and entrepreneurship.
01/12/201330/11/2015
Quantum SpinOff 2016-2017
Het Quantum SpinOff traject wordt ook in het schooljaar 2016-2017 georganiseerd.
01/09/201631/08/2017
Quantum SpinOff 2017-2018
Leren ondernemen in de hoogtechnologische sector!
01/09/201731/08/2018
Riscki. Risicocompetentie bij jonge kinderen
Het Riscki-onderzoek gaat op een wetenschappelijk onderbouwde wijze na hoe je op school met jonge kinderen kan werken aan risicocompetentie
01/09/201008/02/2015
Samen Cultureel Content
Cultuureducatie integreren in verschillende vakken en opleidingsonderdelen.
01/09/201301/09/2015
Samen-Spel: inbedding in de praktijk
Het programma Samen-Spel focust op het belang van kwaliteitsvolle leerkracht-kind-interacties voor de ontwikkeling van kleuters met en zonder probleemgedrag.
01/09/201314/09/2015
STEM Masterclasses voor leerkrachten
Leerkrachten ontmoeten de wereld van STEM in onderzoek en bedrijf.
21/12/201620/12/2017
Vak en/of Domeindidactiek?
Op zoek naar de verhouding tussen vakken en studiedomeinen in de concrete vakdidactische praktijk van leerkrachten op een domeinschool
01/09/201731/08/2020
Vakdidactiek Natuurwetenschappen
Kunnen we een aantal kenmerken uitwerken waaraan een goede vakdidactiek natuurwetenschappen moet voldoen? Kunnen deze kwaliteitskenmerken in praktijkvoorbeelden verduidelijkt worden?
01/09/201131/08/2013
Vakdidactische Cartografie
Hoe ver van elkaar liggen de vakdidactieken van verschillende vakken? Welke moeilijkheden, valkuilen en kansen impliceert de combinatie van vakdidactieken in de bachelor lerarenopleiding?
01/01/201731/03/2018
Vlaams Lerend Netwerk STEM S.O.
Vorming van een leergemeenschap STEM secundair onderwijs waarin alle onderwijsactoren kennis delen en opbouwen.
01/05/201631/10/2017
WetenschapsReflex, reflecteren in de wetenschapsklas
Hoe kunnen we bij aspirant-leraars het inzicht in Nature Of Science vergroten en vaardigheden ontwikkelen om reflectie over Nature Of Science bij leerlingen op te wekken? Ooit gedacht aan het Socratisch gesprek?
Ontdek de vernieuwende didactiek en leermaterialen van WetenschapsReflex!
http://wetenschapsreflex.be
01/10/201430/09/2016