Een brug naar Cultuur

Een brug naar Cultuur

De onderzoeksgroep Brug naar Cultuur heeft een werkmodel voor de lerarenopleiding secundair onderwijs opgesteld, dat enerzijds voldoende theoretisch onderbouwd is, en anderzijds tegemoet wil komen aan de behoeften die in lerarenopleidingen en secundaire scholen leven met betrekking tot het brede begrip cultuureducatie.

“Een brug naar cultuur” was een onderzoeksproject waar een kernteam van onderzoekers uit de lerarenopleiding bachelor secundair onderwijs en specifieke lerarenopleiding werkte aan een visietekst, een leerlijn, het ontwikkelen van good practices en een stappenplan om cultuureducatie vakoverschrijdend en geïntegreerd te verankeren in de opleiding van toekomstige leerkrachten secundair onderwijs.

De onderzoeksgroep Brug naar Cultuur maakte een behoefteanalyse die in het secundair onderwijs werd uitgevoerd via (kwantitatieve en kwalitatieve) bevragingen van directies, leerkrachten en leerlingen. De belangrijkste inspiratiebron: de 4 culturele basisvaardigheden van Barend Van Heusden. Die werden benut in een werkmodel dat bestaat uit een leerlijn cultuureducatie, waarin de culturele vaardigheden en de reflectie hierover worden gekoppeld aan de identiteitsvorming van de leerkrachten in wording (zijn – groeien – inspireren). Daarnaast ontwikkelde de onderzoeksgroep een kwaliteitsinstrument/screeningstool om de plaats van cultuureducatie in de opleiding in kaart te brengen. Ook werden actuele didactische standpunten met betrekking tot het ontwikkelen van een krachtige leeromgeving en het evalueren van (culturele) competenties verzoend met deze brede visie op cultuureducatie.

Een nevenproduct van dit onderzoek, ontwikkeld door Jeroen Vanesser, is een eenvoudige kast met twaalf schuiven, een ‘douzaine’, lees: een doezijn. Doezijn draagt de woorden DOEN en ZIJN in zich. In iedere schuif zitten fiches met actieve oefeningen die heel specifiek het waarnemen, het verbeelden, het conceptualiseren of het analyseren aanspreken. Elk van deze vaardigheden is uitgewerkt op het niveau van het zijn, het groeien en het inspireren.

Dat idee willen we in de toekomst graag inzetten om het gebruikte begrippenkader omtrent cultuureducatie eenvoudig en visueel voor te stellen en bruikbaar te maken voor de BaSO-opleiding en dit zowel in de relatie lector-student als in de relatie student- leerling.

Publicaties

Project Gegevens
01-09-2010
28-02-2013
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
Lemmensinstituut Leuven
  • LUCA Koenraad Hinnekint
  • KHLim Jeroen Vanesser
  • CVOLimlo Jo Stijnen
  • KHLeuven Leen Alaerts
afgewerkt
Share: