Tobias Frenssen

Dr. Tobias Frenssen is lecturer in Arts Teacher Education and researcher in Arts Education at UC Leuven-Limburg.

He holds a PhD in Arts Education (University of Porto), a Master of Education in Arts (Fontys School of fine and Performing Arts, Tilburg), a Master in Linguistics and Literary Studies (VUB, Brussels) and a Bachelor as Teacher Secondary Education in Dutch and Music (KHLim, Diepenbeek).  

He has been involved as coordinator and partner in several European and Flemish educational research projects. 

He is co-convenor for from the European Educational Research Association (EERA).

AdresUC Leuven-Limburg 
Groep Lerarenopleiding Campus Diepenbeek 
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark) 
B-3590 Diepenbeek
E-mailtobias.frenssen@ucll.be

Betrokken bij de volgende projecten:

 • De gemoderniseerde leerkracht - De positie van de leraar versterken in interdisciplinaire contexten van de modernisering van het secundair onderwijs (PWO - Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek, 2019-2021)
 • Teamteaching met de vakgroep- lesson study als methodiek voor teamteaching in secundaire scholen (PWO – Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek, 2018-2020)
 • Vakdidactische Cartografie - vakdidactiek versterkt door de cross-over met een ander vak’, VELON-congres 2018
 • Vak en/of Domeindidactiek? Op zoek naar de verhouding tussen vakken en studiedomeinen in de concrete vakdidactische praktijk van leerkrachten op een domeinschool (PWO - Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek, 2017-2019).
 • SILO - Socially Inclusive Literature Operation (Creative Europe, 2017-2019)
 • Collaboration to Design an Innovatieve Curriculum for Animation Education - CDICAE (Erasmus+-project, 2017-2019)
 • Vak- en/of domeindidactiek? (PWO-project, 2017-2019)
 • Vakdidactische Cartografie (Transitieproject, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2017)
 • Naar een integrale leergemeenschap STW. Kwalitatieve aanpak voor de integrale opdrachten STW (2de graad)
 • Art neighboryouth (Erasmus+-project, 2015-2017)
 • KriZoom, Limburgs Expertisenetwerk Cultuureducatie
 • Competentieprofiel van de interdisciplinaire, cross-sectorale kunsteducator
 • De Groote oorlog in Bree (Project WO I)
 • Kunst- en cultuureducatieve projecten in het culturele veld en het onderwijs
 • Hedendaagse kunstenaar als meester


Congresdeelnames als spreker:

 • ‘About Constructions and Design in Education: Documentary Analysis of an Integrated, Team-Taught, Competency-Based School Subject’, ECER 2019
 • ‘Complex Interactions: The Many Layers in a Collaboration between Didactic Researchers and Teachers that Did Not Go as Planned’, ECER 2019
 • ‘Ethnographic Study of the Practice of an Integrated, Team-Taught, Competency-Based School Subject in Secondary Schools’, ECER 2019
 • ‘Education for Arts Educators - A Study on Teaching Practice in Higher Education for Arts Educators’, ECER 2019
 • 12-13 maart 2018: Vakdidactische Cartografie - vakdidactiek versterkt door de cross-over met een ander vak. VELON-congres, Roermond
 • 23 augustus 2017: Educating arts educators in a knotted field of expertise: Rancière as inspiration to educate ignorant arts educational masters. European Conference of Educational Research, Kopenhagen.
 • 23 november 2015: Het spanningsveld tussen kunstenaar en onderwijs. Onderzoeksconferentie 2015. Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht
 • 9 juli 2015: Encounter as shared methodology for artists and educators. InSEA European regional congress, Lissabon. 
 • 24 november 2014: Kunsteducator of verbindingskunstenaar: Van kunstvakdocent naar kunsteducator. Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Utrecht
 • 24 april 2014: Competentieprofiel van de interdisciplinaire, cross-sectorale kunsteducator. Dag van de vakdidactiek, Gent
 • 25 november 2013: Van kunstvakdocent naar kunsteducator. Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, Tilburg
 • 26 april 2013: KriZoom. ETEN conference, Diepenbeek
 • 16 maart 2012: Talentenacademie, talentgericht werken in de stage. Arteveldehogeschool, Gent
 • 28 april 2011: Kunst en cultuur in het hoger onderwijs.

Relevante publicaties:

 • T. Frenssen, L. Tamassia, Leerkrachten onder druk - Een studie naar actoren en acties in een integrale onderwijspraktijk van leerkrachten secundair onderwijs,  Impuls, Tijdschrift voor onderwijsbegeleiding, jaargang 50 nr. 2 (2019), p. 5-18. 
 • L. Tamassia, T. Frenssen, Over vakkenclusters en leerkrachtenteams: naar basisprincipes voor integraal werken - Een documentenstudie van de Integrale Opdrachten als casus, Impuls, Tijdschrift voor onderwijsbegeleiding, jaargang 49 nr. 3 (2019), p. 92-102.
 • Ardui J., Frenssen T., Tamassia L. (2018) Vakdidactische Cartografie. De vakdidactiek versterkt door de interactie met een ander vak. Met een kaart op zoek naar kwalitatieve vakkencombinaties.
 • Vermeersch, L., Frenssen, T., Elias, W. (2017). Gadamer in the classroom. Using a hermeneutic approach to deepen students interpretation of contemporary art. The International Journal of Arts Education.
 • Frenssen, T. (2016). Wanneer kunst en educatie elkaar ontmoeten. Kunstzone. Tijdschrijft voor kunst & cultuur in het onderwijs, 3, 28-29.
 • Frenssen, T. (2014). Kunsteducator of verbindingskunstenaar - Competentieprofiel voor de interdisciplinaire, cross-sectorale kunsteducator. Diepenbeek: vakdidactiek.be. 
 • Frenssen, T. (2013). Van kunstvakdocent naar kunsteducator. (M. Van Hoorn, Red.) Cultuur+Educatie 37, 63-72.
“I don't believe that an art school, which should stress new artistic concepts, should lay emphasis on fixed places to work in the school. That sort of thinking is tied up with the idea of art as a craft, with the work-bench and the drawing-table.” Joseph Beuys Artist

Tobias Frenssen

Onderzoeker Vakdidactisch Centrum UC Leuven-Limburg