AstroSounds Nascholing

AstroSounds Nascholing

Sterren trillen net zoals muziekinstrumenten. Een muziekinstrument kan je herkennen aan de specifieke klankkleur of het timbre van het instrument. Net zo kan je ook een ster herkennen aan het timbre van het geluid van de sterrentrillingen. Onze oren kunnen m.a.w. data over sterrenfenomenen filteren die mogelijks minder toegankelijk zijn voor onze ogen. Kan het menselijk oor efficiënt ingezet worden om deze datastroom binnen dit vakgebied te analyseren? Dat is de onderzoeksvraag die aan de basis ligt van het citizen science project AstroSounds.

Het AstroSounds-team ontwierp een STEAM-lespakket rond sterrenkunde, muziek, fysica, biologie. Volgende thema’s komen aan bod: Wat is geluid? Hoe kunnen we het geluid van trillende sterren horen? Hoe kunnen we verschillende toonhoogtes horen? Eigenfrequenties en klankkleur van muziekinstrumenten en sterren meten. Eenvoudige klanksynthese programmeren.

Het lespakket werd ontwikkeld in samenwerking met ESERO Belgium.

De nascholing gaat door online op 16 december.

Interesse?

Hier vind je meer info over de nascholing van 16 december en kan je je inschrijven.

AstroSounds is een citizen science project gesubsidieerd door het Departement Economie Wetenschap & Innovatie van de Vlaamse Overheid.

logo's esero en Hogeschool UCLL

scivil logo en vlaanderen verbeelding werkt logo

Project Gegevens
Leraren STEM, fysica, natuurwetenschappen… 1ste en 2de graad secundair onderwijs
16 december: online.

16 december: 13u30 tot 16u

UCLL docenten Erica Andreotti, Renaat Frans, Lise Verbraeken van Hogeschool UCLL Campus Diepenbeek.
gratis
https://eserobelgium.be/
steamdidactiek@ucll.be
Delen: