Kunsteducator of verbindingskunstenaar

Kunsteducator of verbindingskunstenaar

Competentiemodel voor de interdisciplinaire, cross-sectorale kunsteducator

Binnen lopend onderzoek gaat Tobias Frenssen op zoek naar artistieke werk- en denkmethoden die in de vakdidactiek kunst geïmplementeerd kunnen worden.

Onderzoeksdoel:

Ontwikkeling van een competentieprofiel voor de interdisciplinaire, cross-sectorale kunsteducator, dat binnen de opleiding tot kunsteducator (binnen- en buitenschools) geïmplementeerd kan worden.

Resultaten en/of onderbouwde conclusies:

Het ontwikkelde model dient een praktijkmodel te zijn. Het wil kunsteducatoren in de eerste plaats een jargon bieden om te communiceren over de kwalitatieve kunsteducatieve praktijk. Dit inspiratie-idee staat haaks op het strikt gebruik van modellen als controle-instrumenten. Voor dit model werden strategieën en denkwijzen uit de hedendaagse kunst vertaald naar de kunsteducatie. Tussen beide werelden ontdekten we veel parallellen. Zowel de kunstenaar als de kunsteducator rukt zich door hybride praktijken los uit het strikte maatschappelijk hokje dat soms aan de kunst(educatie) toebedeeld wordt. Dit competentiemodel wil die maatschappelijke, artistieke en educatieve beweging erkennen. Het gevolg is dat het model geen afvinkbare competentielijst kan zijn. Wel kan het als hulpmiddel gebruikt worden om op een gerichte manier over kunsteducatieve praktijken te denken en te praten.

Project Gegevens
01-09-2013
UC Leuven-Limburg
UC Leuven-Limburg
Fontys Hogeschool voor de Kunsten
lopend
Share: