MeerSTEMmiG

MeerSTEMmiG

Verhoog de interesse voor en de impact van wetenschap en techniek op jouw school via STEM-leergemeenschappen.

Wat?

Vele leraren/scholen gaan de uitdaging aan om de invulling van de technische en exact wetenschappelijke vakken (verzamelnaam: STEM) te vernieuwen. Samen met de leraren van de deenemende scholen vormt Quadri gedurende het schooljaar 2014-2015 inspirerende leergemeenschappen rond STEM-curricula en hun inbedding in de context van de school. Binnen de leergemeenschappen ontstaat een leerrijke uitwisseling tussen STEM-experten en STEM-leraren onderling. 

Wat wij bieden

 • Visieontwikkeling omtrent STEM-onderwijs & -didactiek
 • Uitgewerkte nieuwe STEM-lessenreeksen die leraren als eerste kunnen uittesten in de praktijk
 • Een bruisende combinatie van de expertise van vakdidactici uit de verschillende STEM-disciplines en diocesane pedagogische begeleidingsdienst SO
 • Coaching van leraren bij het zelf ontwerpen van nieuwe lessenreeksen aan de hand van een didactische leidraad
 • Resultaten van een meting van de leerresultaten & leermotivatie van de leerlingen voor het aangeboden STEM-onderwijs
 • Begeleiding bij de implementatie van een STEM-leerlijn op school

Wat wij vragen

 • Deelname van gemotiveerde STEM-leraren per deelnemende school
 • Bereidheid om leerervaringen te delen binnen de leergemeenschap
 • Bereidheid om leermaterialen zelf te ontwikkelen en te delen met de anderen

Doelgroep

Vanaf september 2014 worden leergemeenschappen ingericht voor leraren 1ste graad SO

Bijdrage leergemeenschappen

Bij voorkeur werken we binnen de leergemeenschappen met leraren-teams (min. 2 leraren - max. 5 leraren per school) van verschillende scholen om het engagement en de interne slagkracht te verzekeren.

Kostprijzen:

 • 2 leraren van een schoolteam: 700 EUR
 • 3 leraren van een schoolteam: 1000 EUR
 • 4 leraren van een schoolteam: 1250 EUR

De leergemeenschap MeerSTEMmiG werkt ook mee aan het project Ark of Inquiry.

Project Gegevens
25-09-2014
01-06-2015
Leraren 1ste graad S.O.
UC Leuven-Limburg (fusiehogeschool KHLim, KHLeuven en Groep T)
Groep Lerarenopleiding, campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark)
3590 Diepenbeek
Lokaal R 0.11

Donderdag 25 september 2014
Woensdag 5 november 2014
Dinsdag 13 januari 2015
Donderdag 26 februari 2015
Maandag 1 juni 2015

Telkens van 9.30 u. tot 16.00 u. 

Renaat Frans - Johan Goyvaerts - Filip Poncelet - Ivo Jansen - Ann Emonds - Erica Andreotti
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen: