Hulpmiddelen

Chemieleerkracht.be

Een interactief digitaal platform over en voor het vak chemie in het onderwijs

Chemieleerkracht.be wil jongeren boeien voor chemie, ze uitdagen, chemie doen begrijpen, chemie laten herkennen rondom zich, de positieve bijdragen van chemie aan de maatschappij meegeven, maar wil ook wijzen op gevaren.

Chemieleerkracht.be is een inspirerende portaalsite die opgebouwd wordt met studenten lerarenopleiding professionele bachelor chemie van de UCLL. 

De site is een verzamelplaats van inspirerende materialen, creatieve ideeën, linken naar interessante filmfragmenten, animaties, bronnen…, leuke contexten, ….. De site is tegelijk een plek van uitwisseling. Materialen, ideeën en linken kunnen steeds gedeeld worden.

Project Gegevens
01-01-2016
Covalent
UCLL - Filip Poncelet
www.chemieleerkracht.be
lopend
Share:

Quantum SpinOff 2017-2018

Leren ondernemen in de hoogtechnologische sector!

Met de nieuwe leerplanmodule "Kwantummechanica" in de 3de graad fysica, heb je de gelegenheid om de lln. in te wijden in de moderne fysica. Dit traject biedt ook mogelijkheid om STEM in te vullen in de derde graad, omdat het een band legt tussen de fysica en de technologie. Via de door UCLL Art of Teaching ontwikkelde leerstations Quantum SpinOff, kan je de inzichten van de kwantummechanica en haar toepassingen in de klas brengen. 

De aanpak is die van onderzoekend leren. Via het platform van Ark of Inquiry, krijg je toegang tot de leermethode. 

Meer info over het project op deze pagina

Het maximum aantal klassen neemt deel aan het traject tijdens het schooljaar 2017-2018.
Laat hier je gegevens achter als je

 • interesse hebt in een traject op maat van je klas
 • volgend schooljaar graag wil deelnemen
 • andere interessante STE(A)M-info wil ontvangen

  

Project Gegevens
01-09-2017
31-08-2018
UC Leuven-Limburg
dr. Erica Andreotti
spinoff.vakdidactiek.be
afgewerkt
Share:

Vlaams Lerend Netwerk STEM S.O.

Vorming van een leergemeenschap STEM secundair onderwijs waarin alle onderwijsactoren kennis delen en opbouwen.

In Vlaamse scholen komt er een sterke STEM-dynamiek op gang. De overheid en scholen geven echter aan dat er nood is aan ondersteuning in een zoektocht naar wat STEM eigenlijk allemaal inhoudt en hoe STEM kan landen in scholen. Het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO gaat dieper in op deze vragen samen met alle stakeholders (scholen, lerarenopleiders, onderzoekers, begeleiders, beleidsmakers, ...). 

Het netwerk wordt ondersteund door de Vlaamse Overheid Departement Onderwijs & Vorming en door UC Leuven-Limburg, Odisee, Hogeschool Gent, Hogeschool Vives en Arteveldehogeschool. 

Word lid van het netwerk en blijf op de hoogte van de georganiseerde activiteiten. Bekijk de website.

Evenementen

> Netwerksessie 1 op 27/09/2016 in Brussel

> Netwerksessie 2 op 23/01/2017 in Diepenbeek en 16/02/2017 in Gent 

> Netwerksessie 3 op 27/04/2017 in Torhout en 17/05/2017 in Leuven

> Eindstudiedag: woensdag 25 oktober 2017 in Leuven

In het kader van het Vlaams Lerend Netwerk STEM SO werd ook een vragenlijst opgesteld, met de bedoeling om de huidige stand van zaken rond STEM in kaart te brengen en om de specifieke noden van de scholen en de onderwijsactoren te verzamelen. De antwoorden werden verwerkt in de resultaten van het netwerk, te vinden op https://stemnetwerk.be.

Volg ons op Facebook

Voor meer informatie over dit project, aarzel niet om Erica Andreotti te contacteren.  

Project Gegevens
01-05-2016
31-10-2017
Vlaamse Overheid Departement Onderwijs & Vorming
UC Limburg – Renaat Frans
 • UC Limburg – Erica Andreotti, Laura Tamassia
 • Odisee – Jan Sermeus
 • Hogeschool Gent – Jouri Van Landeghem
 • Hogeschool Vives – Ineke De Coninck
 • Arteveldehogeschool – Jan De Lange
afgewerkt
Share:

Vakdidactische Cartografie

Hoe ver van elkaar liggen de vakdidactieken van verschillende vakken? Welke moeilijkheden, valkuilen en kansen impliceert de combinatie van vakdidactieken in de bachelor lerarenopleiding?

Het project Vakdidactische Cartografie ontwikkelt een exploreerbare kaart als oriëntatieinstrument voor beslissingen inzake vakkencombinaties en clustering, bruikbaar voor de bachelor lerarenopleiding secundair onderwijs en de verkorte bacheloropleiding voor zij-instromers.

De conceptnota ‘Lerarenopleidingen versterken’ verwijst naar de vrijekeuzeproblematiek van twee vakken in de bachelor secundair onderwijs en stelt dat het niet evident is om binnen een lerarenopleiding van 180 studiepunten voldoende diepgang voor de beide vakken te bereiken. Er wordt aangegeven dat de te verwerven vakkennis en vakdidactieken soms (te) ver van elkaar liggen. Bijgevolg beoogt de conceptnota het meer samenbrengen van verwante inhouden in het curriculum.

Eenzelfde problematiek wordt actueel in de  toekomstige verkorte bacheloropleiding voor zij-instromers waar de diverse achtergrond van de instromende studenten, hun domeinbevoegdheid en beroepservaring de organisatie van een gepaste vakdidactiek erg bemoeilijkt. Ook hier is de vraag naar het clusteren van vakdidactieken heel concreet. 

Het project Vakdidactische Cartografie engageert zich om zowel het vraagstuk van de clustering als de complexiteit van de vakdidactiek ter harte te nemen en zal een instrument ontwikkelen dat toelaat om vakdidactieken van verschillende vakken te vergelijken, vakkencombinaties in de reguliere bachelor lerarenopleiding systematisch te analyseren en de implicaties van deze vergelijkende analyse te gebruiken voor de contouren van een opleidingsprogramma van een bacheloropleiding voor zij-instromers. 

Vakdidactische Cartografie wordt gerealiseerd met financiering van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming.

Lees hier de samenvatting van de goedgekeurde projecten.

Lees het persbericht van het kabinet.

Voor meer informatie over dit project, aarzel niet Johan Ardui te contacteren.

Project Gegevens
01-01-2017
31-03-2018
Transitiefonds van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming
UC Limburg - dr. Johan Ardui
UC Limburg - Tobias Frenssen, dr. Laura Tamassia
CVO Limlo – Danny Robben, Mirko Oberfeld, Sien Maes
www.vakdidactischecartografie.be
afgewerkt
Share:

Infosessie Quantum SpinOff 2016-2017

Breng de echte wereld van onderzoek en ondernemen naar je klas en neem tijdens het schooljaar 2016-2017 deel aan het Quantum SpinOff-traject!

Quantum SpinOff wil een brug slaan tussen de inzichten van de moderne wetenschappen en de kansen die dit biedt tot hoogtechnologisch ondernemen. In die zin sluit het goed aan bij de doelstellingen voor onderzoekend leren.

In dit filmpje geven deelnemers van vorig jaar je een goede indruk van wat het traject inhoudt:

Op de projectwebsite kan je ook inspiratie opdoen vanuit de vorige edities
Het project werd in het verleden ondersteund door het Agentschap Ondernemen van de Vlaamse Overheid en de Europese Unie. Vanaf volgend schooljaar leeft het verder onder de vleugels van het EU-project Ark of Inquiry

Het Quantum SpinOff-traject kan perfect geïntegreerd worden in de lessen fysica en wetenschappen, maar ook in bv. economie (van de derde graad secundair onderwijs).

Het project biedt leermaterialen aan in de vorm van interactieve leerstations, die de leerlingen zelfstandig kunnen bestuderen en zo de vreemde kwantumeigenschappen in de natuur ontdekken. Als voorbeeld kan je het eerste leerstation hier bekijken. De deelnemers krijgen toegang tot alle leerstations via het Ark of Inquiry platform

Als je interesse hebt om deel te nemen, kom dan zeker naar de infosessie op dinsdag 14 juni in de namiddag in de Universiteit van Antwerpen. Het juiste uur en de precieze locatie worden later meegedeeld. 
Ook voor wie al aan vorige edities deelnam, is deze infosessie relevant. Door de omkadering van het project Ark of Inquiry zal er een vernieuwd traject worden voorgesteld en zullen er enkele dingen anders verlopen.

Wie nog inhoudelijke vragen heeft, kan contact opnemen met erica.andreotti@ucll.be of renaat.frans@uantwerpen.be

Project Gegevens
14-06-2016
Leerkrachten 3de graad secundair onderwijs
Universiteit Antwerpen

Dinsdag 14 juni 2016 in de namiddag.

Erica Andreotti en Renaat Frans
Gratis
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 400

De precieze uren en locatie worden nog meegedeeld. 

Delen:

Zomerschool Wetenschappen in Griekenland

Inspiring Science Education Academy: een inspirerende zomerschool met verschillende STEM-sessies in een betoverend decor, waaronder een sessie van het Quantum SpinOff-project. De leerstations die vanuit dit project ontwikkeld werden, ontvingen de prestigieuze Scientix Award.

Quantum Spinoff: Connecting Schools with High-Tech Research and Entrepreneurship

Deze cursus focust op moderne kwantumfysica, nanotechnologie en ondernemen  

Breng de moderne kwantummechanica in je klas via onderzoekende leerstations en experimenten.  Laat zien hoe de kwantummechanica leidt naar nanotechnologische toepassingen zoals: CCD-camera’s (foto-elektrisch effect), halfgeleiders, zonnecellen, medische beeldvorming (MRI) en scanning tunneling microscope. Maak op deze internationale zomerschool kennis met de aanpak in andere Europese landen.

 

De zomerschool wordt door Inspiring Science Education georganiseerd. 

ISE-opleidingen hebben als gemeenschappelijk doel de implementatie van Inquiry Based Science Education (IBSE) en de toepassing van resource based en project-based aanpak. Leerkrachten en lerarenopleiders zullen leren een link te leggen tussen deze aanpak en de vele bestaande leermiddelen in de vorm van open digital educational resources.

Naast de Quantum SpinOff-cursus worden volgende opleidingen georganiseerd: 

 • Discover the cosmos: From Telescopes to Accelerators
 • Go-Lab: Global Online Science Labs for Inquiry Learning At School
 • Space Awareness: Space Awareness Inventory of online labs
 • CEYS: Creativity through Early Years Science Education
 • GEOTHINK: From Geospatial Thinking to Teaching Geospatially
 • CREATIONS: Developing an engaging classroom

Hoe een aanvraag voor subsidie in te dienen?

Geïnteresseerde leerkrachten en directeurs kunnen een aanvraag indienen bij het nationale agentschap voor ERASMUS+, EPOS Vlaanderen, onder KA1 - Individuele leermobiliteit binnen en buiten Europa. De aanvragen moeten ingediend worden door de school van de deelnemer, niet door individuele deelnemers zelf. Verdere informatie over de procedure zijn te vinden op de website van de Summer Academy

Hou er rekening mee dat de deadline om een aanvraag in te dienen bij EPOS Vlaanderen 22 februari is!

Neem eerst met ons contact op via e-mail. Zo kunnen we je tijdens de aanvraagprocedure begeleiden en je plaats op de zomerschool reserveren.

De Summer Academy wordt georganiseerd door:

ELLINOGERMANIKI AGOGI, R&D Department
Dimitriou Panagea Str.
Pallini, GR-15351
Griekenland
www.ea.gr    

In samenwerking met University Colleges Leuven-Limburg, Expertisecel Art of Teaching 
Groep Lerarenopleiding
Agoralaan Gebouw B bus 4
3590 Diepenbeek
België
www.vakdidactiek.be

Project Gegevens
10-07-2016
15-07-2016
Marathon, Griekenland

Van zondag 10 juli tot en met vrijdag 15 juli 2016

erica.andreotti@ucll.be
Delen:

Samen Cultureel Content

Cultuureducatie integreren in verschillende vakken en opleidingsonderdelen.

Lerarenopleiders en leraren in opleiding werkten in professionele leergemeenschappen (plg’s) zetten cultuureducatieve initiatieven op in hun eigen vak vanuit het theoretische kader ‘Cultuur in de Spiegel.’

Werken aan cultuureducatie in lessen wiskunde, aardrijkskunde of biologie?

Mooi in theorie, maar de integratie van cultuur in andere leergebieden is niet vanzelfsprekend. In het praktijkonderzoek ‘Samen cultureel content’ onderzochten vier Vlaamse lerarenopleidingen hoe lerarenopleiders cultuureducatie kunnen integreren in de eigen vakken. Dit gebeurde door middel van een praktijkonderzoek met vier professionele leergemeenschappen (plg’en) van lerarenopleiders en vier plg’en van studenten. Deze werkwijze liet ook toe na te gaan welke factoren de impact van plg’en in de lerarenopleiding bepalen. Het onderzoek resulteerde in drie resultaten:

 • inzichten in wat een plg succesvol en effectief maakt,
 • een door de docenten en studenten gedragen didactisch ontwerpkader voor de integratie van cultuureducatie in verschillende leergebieden en vakken en
 • een reeks praktijkvoorbeelden van cultuurgeïntegreerde lessen.

Disseminatie

Bekijk alvast de publicatie Cultuurexpresss die binnenkort in druk gaat!

Op de projectwebsite vind je praktijkvoorbeelden en kant-en-klare lesontwerpen, waarmee leerkrachten secundair onderwijs meteen aan de slag kunnen. 

Projectmedewerkers

 • Leen Alaerts, promotor UCLL
 • Katrien Goossens, promotor UCLL
 • Lysbeth Jans, Odisee
 • Koen Crul, Vives
 • Kim Tintel, UCLL
 • Wim Lauwers, UCLL
 • Lode Vermeersch, Cultuur in de Spiegel - Vlaanderen - HIVA

Project Gegevens
01-09-2013
01-09-2015
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
UC Leuven-Limburg
 • Odisee
 • Vives
www.cultureelcontent.com
afgewerkt
Share:

Krachtig leren

Krachtig leren, Cognitief neurowetenschappelijk benaderd.

In deze praktijkgerichte literatuurstudie wordt een antwoord gegeven op volgende onderzoeksvragen : “Hoe kan een referentiekader leraren ondersteunen bij het juist begrijpen, situeren en beoordelen van neurowetenschappelijke bevindingen en de mogelijke implicaties ervan voor de onderwijspraktijk?” en ten tweede “Op welke wijze kunnen neurowetenschappelijke onderzoeksresultaten recente inzichten betreffende ‘leren-op-maat’ , ‘zelfregulerend leren’ en ‘actief leren’ bevestigen/ aanvullen/ nuanceren/ weerleggen?”.

De review tracht een illustratief overzicht te presenteren van de relevante studies die ons iets kunnen zeggen over wat de cognitieve neurowetenschappen kunnen betekenen bij het uitbouwen van een krachtige leeromgeving. Heel wat verwachtingen die gecreëerd worden vanuit het onderwijs naar de cognitieve neurowetenschappen toe blijken nog helemaal niet ingelost en kúnnen misschien ook niet door deze beschrijvende wetenschap ingelost worden. De cognitieve neurowetenschappen kunnen immers aangeven hoe een bepaald leerproces in de hersenen plaatsvindt: ze beschrijven wat er gebeurt of waarom iets plaatsvindt. Deze wetenschappen kunnen ons niet vertellen welke leerprocessen en inhouden onderwezen moeten worden. Hiervoor zijn onderwijskundige kaders noodzakelijk en is een waardeoordeel vereist. Daarin spelen heel veel contextfactoren een rol, o.a. wat een samenleving belangrijk acht als vaardigheden die individuen moeten leren. We willen ook een blik op de toekomst richten en de lezer de kans bieden om op een juiste manier te overwegen in welke mate nieuwe bevindingen, al dan niet gebaseerd op relevante neurowetenschappelijke studies, ook een plaats kunnen krijgen in hun onderwijspraktijk. Aan de hand van vijf vragen kan een kritische lezer zich wapenen tegen eventuele neuromythes. Eindigen doen we graag met een pleidooi: “De leerkracht doet er toe”.

Samenvatting van het boek

Hoe leren kinderen en jongeren? En hoe kunnen leraren zorgen voor krachtige onderwijsleeromgevingen, die leerlingen en studenten zo optimaal en efficiënt mogelijk tot leren brengen?

Experts uit verschillende lerarenopleidingen gingen na of en hoe de cognitieve neurowetenschappen een antwoord kunnen geven op deze vragen. Zij konden daarvoor rekenen op de inbreng van enkele cognitieve neurowetenschappers en lieten zich inspireren door de inzichten uit de wetenschappelijke literatuur. Tegelijk peilden ze naar verwachtingen en vragen die leven in de onderwijspraktijk.

Krachtig leren ontkracht enkele hardnekkige ‘neuromythes’, maar geeft ook een kader om neurowetenschappelijke onderzoeksresultaten te begrijpen, waardoor ze betekenisvol worden voor het onderwijs. Zo wordt dit boek een handig instrument voor leraren om neurowetenschappelijke literatuur te lezen en te interpreteren. Onderwijspractici vinden in dit boek ook nieuwe handvatten voor de uitbouw van een krachtige leeromgeving, aansluitend bij de uitdagingen waarmee leraren dagelijks te maken krijgen in de onderwijspraktijk. De auteurs richten zich daarbij op drie kenmerken van effectief leren volgens de sociaal-constructivistische visie: zelfregulerend leren, leren op maat (differentiatie) en (inter)actief leren.

Het boek sluit af met vragen, waarmee de lezer aan de slag kan om ander neurowetenschappelijk onderzoek te beoordelen op zijn waarde.

Meer informatie over de publicatie

Lijne Vloeberghs, Tinne Van Camp (UCLL) en Pieter Tijtgat (Odisee) stellen het boek voor op de Vlor-studiedag neurowetenschap en onderwijs - 29 april 2015

Project Gegevens
01-04-2014
30-11-2015
Vlaamse OnderwijsRaad (VLOR)
UC Leuven-Limburg
 • Odisee (Pieter Tijtgat)
 • KU Leuven (Bert De Smedt)
 • Breinset (Els Dammekens)
 • Revaert (Christophe Lafosse)
afgewerkt
Share:

MeerSTEMmig in de Cosmodrome

   

Op woensdag 18 november kwam de leergemeenschap MeerSTEMmig voor de tweede keer dit schooljaar samen. Voor deze sessie gingen de leerkrachten op verplaatsing: de Cosmodrome in Genk was dé perfecte locatie voor een werkdag rond het thema astronomie.

De leerkrachten volgden verschillende workshops, waarin telkens aangepaste leermaterialen werden voorgesteld, direct bruikbaar voor de klas. Van afstanden in tijd en ruimte, over de bewegingswetten van Newton en de rotatie van de zon tot een wegwijs tussen de sterren. Zowel de docenten fysica van de UCLL (Lerarenopleiding Secundair, Campus Diepenbeek) als de specialisten van de Cosmodrome werkten mee aan de workshops. Het voorgestelde leermateriaal werd speciaal voor deze leergemeenschap in de UCLL ontwikkeld.

De leergemeenschap MeerSTEMmig wordt voor het tweede jaar op rij ingericht door de expertisecel Art of Teaching, als antwoord op de concrete vakdidactische vraag van verschillende scholen om hun STEM-curriculum te herdenken en te hernieuwen. Er werd een visie ontwikkeld, het MeerSTEMmige Atomiummodel, die zowel recht doet aan de afzonderlijke STEM-disciplines, als aan de interacties tussen deze disciplines. De deelnemende scholen testen de ontworpen STEM-didactiek en aangereikte leermaterialen in de dagdagelijkse schoolpraktijk uit, zodat er voortdurend kan bijgestuurd worden en op actuele noden kan ingespeeld worden. 

Bekijk meer foto's in het album op Facebook

MuMaQ

MuMaQ: Music, Math's & Quantumphysics Het ontdekken van de band tussen wiskunde, muziek en de (kwantum)wereld in het onderwijs. Kan muziek voor leerlingen een poort zijn tot de kwantumfysica?

Het onvoorstelbare voorstellen

Het secundair onderwijs hoort algemeen vormend te zijn. Dat betekent dat een leerling zich een beeld moet kunnen vormen van cultuur en wetenschap. Muziek, wis- en natuurkunde maken hier ontegensprekelijk deel van uit. Mogen leerlingen daarom niet verwachten in de school de essentie te vernemen van de (moderne) fysica?
Waarom horen ze op school dan slechts over de klassieke deeltjestheorie van de materie en de klassieke golftheorie van licht? Waarom vertellen we de leerlingen niet over de ontdekkingen van de moderne kwantumfysica (nu haast honderd jaar oud)? Zadelen we de leerlingen zo niet op met een achterhaald mechanistisch wereldbeeld? Zijn we niet vergelijkbaar met de tijdgenoten van Copernicus, Kepler en Galilei, die destijds zo lang vasthielden aan het achterhaalde -maar o zo veilige- geocentrische wereldbeeld? Kunnen wij niet beter?

Ook al is het wenselijk om de leerlingen te vertellen over de kwantumfysica, dat betekent niet dat het gemakkelijk is: conceptueel niet en mathematisch niet. (Sub)atomaire golfdeeltjes gehoorzamen niet aan de 'gewone' mechanica van Newton, maar evolueren als een niet-lokale kwantummechanische golffunctie in ruimte en tijd. Toch worden ze als gelokaliseerde deeltjes waargenomen. De (amplitude van de) golffunctie geeft slechts een waarschijnlijkheidsmaat om een deeltje te meten. Kwantummechanica houdt dan ook een nieuwe kijk op de fysica in.

Muziek, een didactische poort tot kwantumfysica

Om dit onvoorstelbare kwantummechanisch karakter van de werkelijkheid te kunnen voorstellen, werken we het analogon van de discrete muzikale trillingen didactisch uit. Dat vormt voor leerlingen de poort tot de (basisinzichten van de ) golfmechanica. Tegelijk leren de leerlingen de schoonheid van de wis- en natuurkunde ontdekken, samen met de mathematische grondslagen van de muziek. 
We ontwerpen een leerpad (en bijbehorende leermaterialen) dat leerlingen gaandeweg de band laat ontdekken tussen muziek, wiskunde en kwantumfysica. Het pad loopt via een wisselwerking van muzikaliteit, mathematische modellen, fysische theorieën en experimenten. De MuMaQ-methode is didactisch experimenteel, interdisciplinair en richt zich derhalve niet op een concreet leerplan (hoewel het daarvoor een inspiratie kan zijn). Het is een open doos met een voorgesteld (maar niet gedetermineerd) pad, materialen, ideeën,... Uit deze doos kan een leerkracht muziek, wiskunde of natuurkunde concrete inspiratie halen voor lessen(reeksen) of voor aanvullingen bij bestaande lessen. 

De leermaterialen bestaan uit twee delen.

 1. Deel één handelt over 'de natuurlijke rij van de tonen' en richt zich naar de leeftijdsgroep van 12 tot 16 jaar oud. Rond vier kenmerken van een toon (opwekking, kleur, harmonie en melodie) wordt er een wiskundig en muzikaal model gebouwd: de natuurlijke rij. Deze rij modelleert het bestaan van de toon op een toonverwerkker en geeft zicht op het timbre ervan. Met het model kan ook de harmonie, de melodie en de toonladderconstructie beter begrepen worden.
 2. Het tweede deel handelt over de eigenlijke kwantumfysica: 'de muziek van de kwantummechanische golfdeeltjes' en richt zich naar de leeftijdsgroep van 16 tot 18 jaar. 

Partners

MuMaQ is een PWO-onderzoek van de toenmalige groep 'Onderwijs en Kunst' van de UC Leuven-Limburg (toen nog KHLim) departement Lerarenopleiding). MuMaQ werkte in zijn stuurgroep samen met de volgende partners uit universiteiten en scholen:

 • prof. dr. Klaas Landsman, Institute for Mathematics, Astrophysics and Particle Physics (IMAPP), Radboud Universiteit Nijmegen
 • prof. dr. Mark Reybrouck, Musicologie, KU Leuven
 • prof. dr. Mieke De Cock, Specifieke Lerarenopleiding, KU Leuven
 • prof. dr. Diederik Aerts en prof. dr. Bart D'Hooghe, Center Leo Apostel, VUB
 • prof. dr. Jacques Tempère en prof. dr. Fons Brosens, Theoretische Vaste Stof Fysica, Universiteit Antwerpen
 • Gino Malfait, inspecteur Muzikale Opvoeding
 • Wim Peeters, diocesaan begeleider Fysica, Antwerpen-Limburg
 • Hans Bekaert, leraar wis- en natuurkunde, Tienen
 • Lia Peumans, lector fysica, KHLim
 • Bert Appermont, componist en lector muziek, KHLim
 • dr. Gerard Bodifée, astrofysicus

Disseminatie

 • De leermaterialen werden uitgetest in 
  • Middenschool Sint-Jan Beringen (mei 2007)
  • Humaniora Kindsheid Jesu Hasselt (sept-okt 2008)
  • Sint-Jan Berchmansinstituut Zonhoven (april-mei 2009)
 • Congres van Muzes op 17 november 2007 in het Lemmensinstituut in Leuven
 • Congres van het Freudenthalinstituut (Universiteit Utrecht): Nationale Wiskunde Dagen. Gehouden in Noorwijkerhout in Nederland op 1 en 2 februari 2008. Bekijk de hand-outs
 • MuMaQ-congres op woensdag 29 april 2009 in de KHLim in Hasselt en Diepenbeek
 • Lezing op het EAS-congres, European Association for Music in Schools, Talinn, 1 tot 5 juli 2005
 • Lezing op het GIREP-congres, International Research Group on Physics Teaching, augustus 2009
 • Lezing op VOB-VeLeWe-congres, november 2009
 • Lezing voor Muzes, conservatorium Antwerpen, 11 november 2009
 • Lezing op Woudschotenconferentie, didactisch congres natuurkunde, Freudentalinstituut Nederland, december 2009

Project Gegevens
UC Leuven-Limburg
afgewerkt
Share:

Pagina's