Leermaterialen

Omkadering:

Voor het project Verbeeld Gedeeld werden workshops ontwikkeld, die STEM-activiteiten laten zien vanuit een brede visie voor elkeen (dus niet noodzakelijk enkel voor die talenten die later voor STEM gaan kiezen). Het stellen van gerichte onderzoeksvragen, het bepalen van de variabelen en het vooropstellen van een hypothese om deze via experiment te kunnen staven of weerleggen, liggen aan de basis van wetenschappelijk leren denken. Belangrijk is in een beschouwende fase de link naar de realiteit te leggen. Techniek is ontwerpen in functie van eerder gedetecteerde behoeften en eisen. Techniek gaat over maken, uittesten en mogelijk herontwerpen. Het telkens weer terugkeren naar de praktijktest wordt gestimuleerd, met als doel de brede wereld van STEM te laten zien.

Het ontwikkelde didactisch kader gebaseerd op onderzoekend en ontwerpend leren met een brede visie op STEM, werd concreet gemaakt in een format voor de workshops. Via een aantal symbolen worden typische houdingen en activiteiten zichtbaar gemaakt. Deze kaders hebben niet de bedoeling een dwingend karakter voorop te stellen. Zij moeten bekeken worden als leidraad waarmee op een flexibele wijze moet omgesprongen worden. De wereld van STEM, van onderzoek en ontwerp, is immers heel breed, en wetenschappers en technici werken maar zelden een bepaald schema af. Niet onbelangrijk zijn intuïtie, inspiratie, verwondering en het verlangen naar begrijpen of ontwerpen zijn belangrijker drijfveren in STEM dan het volgen van een strak schema. 

De STEM-workshops dragen bij tot een onderzoekende en ontwerpende houding. Via samenwerking, logisch en kritisch denken proberen we jongeren de brede wereld van STEM te tonen. Dat daarmee ook interesse in STEM wordt gestimuleerd, is meegenomen, maar de workshops mogen daartoe niet vernauwd worden. Het gaat over wetenschappelijke en technische geletterdheid en dat is geldig voor iedereen. 

Een pakket neemt de vorm aan van:

 1. Handleiding voor leraren of workshopleider: Doelstellingen, achtergrondinfo, oplossingen, suggesties, didactische tips, beschrijving van het benodigde materiaal en eventueel aangevuld met filmmateriaal over de uitvoering van sommige experimenten.
 2. Onderzoeksbundel op niveau van leerlingen: De handleiding wordt op het niveau van leerlingen eventueel aangevuld met onderzoekskaarten, onderzoeksfiches, een onderzoeksleidraad,... In een aantal gevallen is de handleiding voldoende om aan de slag te gaan met de leerlingen en zijn geen bijkomstige fiches voor de leerlingen gemaakt. 

Voor wie?

Het project Gedeeld Verbeeld wil vakdidactisch verantwoord STEM-leermateriaal aanbieden voor:

 • basisscholen die STEM verder willen ontwikkelen in hun curriculum
 • secundaire scholen met STEM-opties of met andere vormen van STEM in het curriculum
 • STEM-academies

Welke workshops?

De workshops richten zich naar verschillende doelgroepen rond de volgende zes thema's:

 • Muziek en Wetenschappen
  • 3e graad lager onderwijs
  • 1e graad secundair onderwijs
 • Astronomie: Afstand en Tijd in het Heelal
  • 1e graad secundair onderwijs
 • Voortstuwen met een ballon
  • 2e graad lager onderwijs
 • Silhouetten in de spotlights
  • 2e graad lager onderwijs
 • Stoffen uit de natuur | KruidjeRoerJeWel
  • 3e graad lager onderwijs
  • 1e graad secundair onderwijs
 • Ontwerp en maak een Appelsorteermachine
  • 2e graad lager onderwijs
  • 3e graad lager onderwijs

Leermaterialen downloaden?

Registreer je om toegang te krijgen tot onze pagina met leermaterialen.
Registreer je enkel via de link www.vakdidactiek.be/leerkracht/register, waarbij naar je leerkrachtenprofiel wordt gevraagd. Andere aanvragen zijn niet geldig. 

Ondersteuning:

Het project Verbeeld Gedeeld kwam tot stand met de steun van Wetenschapscommunicatie Associatie KU Leuven en de Vlaamse Overheid.