Op zoek naar een kwaliteitsvolle vakdidactiek economie

Op zoek naar een kwaliteitsvolle vakdidactiek economie

Het schrijven van een naslagwerk 'vakdidactiek economie', opgebouwd rond een stappenplan, dat lerarenopleiders en (toekomstige) leerkrachten een stevige houvast biedt inzake de didactische aanpak van het vakgebied in de praktijk.

Een kwaliteitsvolle didactiek economie is wat het project voor ogen had. Er werd met andere woorden een antwoord op de volgende vraag gezocht: "Hoe kan je doelgericht en efficiënt economische thema's voor leerlingen ontsluiten?". Meer concreet gaat het over het vertalen van de algemeen didactische thema's naar de vakdidactiek en over het aflijnen en beschrijven van de relevante fundamenten en bouwstenen van de vakdidactiek economie. 

De gehanteerde onderzoeksmethode bestaat enerzijds uit een bronnenstudie van bruikbare theoretische inzichten uit bestaand (internationaal) onderzoek inzake vakdidactiek economie. Anderzijds wordt via onder andere focusgroepen de bestaande praktijkervaring van lerarenopleiders economie en andere experten terzake samengebracht. 

De meerwaarde van het onderzoek is direct zichtbaar in de lerarenopleidingen economie waar het werkstuk een soort handleiding kan zijn bij de onderwezen vakdidactiek, hetgaan naast een soort kwaliteitsgarantie ook een zekere uniformiteit biedt. Op die manier kan het een leidraad zijn voor studenten in hun didactische opleiding tot leerkracht economie. Het kan ook aan niet-economisch/didactisch geschoolde leerkrachten een houvast bieden, indien zij toch een lesopdracht binnen het economie- of handelsonderwijs moeten/mogen opnemen.

Project Gegevens
01-09-2014
31-08-2015
UC Leuven-Limburg
UC Leuven-Limburg: Veerle Tulleneers & Karolien Vlayen
Universiteit Hasselt: Lucien Fastré & Greet Fastré
afgewerkt
Share:

Gelijkaardige projectenWellicht ben je hier ook in geïnteresseerd.