De kleinste 20 elementen uit de tabel van Mendelejev

De kleinste 20 elementen uit de tabel van Mendelejev

Een boeiende navorming chemie, opgebouwd uit acht werkstations: (1) De websites www.chemieleerkracht.be en chemie.baso.khlim.be; (2) De elementen H, He en Li; (3) De elementen Be, B en C; (4) De elementen N, O en F; (5) De elementen Ne, Na en Mg; (6) De elementen Al, Si en P; (7) De elementen S en Cl; (8) De elementen Ar, K en Ca.

Per element onderzoeken we de volgende aspecten:

 • Modelvoorstellingen
 • Plaats in het PSE
 • De ontdekker
 • Didactisch materiaal: spellen, didactische plaat, filmfragmenten
 • Bruikbare simulaties en iPad apps
 • Voorkomen en isoleren uit grondstoffen
 • Eigenschappen
 • Toepassingen in het dagelijks leven
 • Productie in Vlaanderen: welke bedrijven, hoe?
 • Proefjes in de klas

We presenteren een 40 à 50-tal proefjes uit de volgende proevenreeks:

Element 1: Waterstof

 • Bereiding van waterstofgas
 • De hovercraft-cd
 • Elektrolyse van waterstofchloride
 • Knallen van een ei
 • De plaats van waterstofgas in de spanningsreeks van metalen
 • Een potloodslijper vormt knalgas
 • Een toestel van Hoffman op microschaal
 • Kaars aansteken in waterstofgas
 • Kameleonproef met waterstofgas
 • Doven en ontsteken van een kaars met waterstofgas

Element 2: Helium

 • Mickey Mouse stem

Element 3: Lithium

 • Vlamproef: de drakenadem
 • Maken van een lithiumbatterij
 • Winnen van lithium uit een knoopbatterij

Element 4: Beryllium

Element 5: Boor

 • IJs brandt groen
 • Vormen van boor uit borax

Element 6: Koolstof

 • Onderzoek van de verbrandingsproducten van koolstof
 • Koolstof isoleren uit eierschalen
 • Actieve kool maken van suiker
 • IJzer maken uit roest met koolstof
 • Blauwe inkt wordt kleurloze inkt met koolstof
 • Reductie van koperoxide met koolstof
 • Koolstof aantonen in een kaars
 • Verbranden van koolstof in een proefbuis

Element 7: Stikstof

 • Geheime boodschappen met stikstofgas
 • Bereiding van stikstofgas
 • Het molair volume bepalen van stikstofgas
 • Variërend bruisen met stikstofgas
 • Diffusie aantonen met stikstofgas

Element 8: Zuurstof

 • Bereiding van zuurstofgas
 • De blauwe kolfproef
 • Reacties tussen zuurstofgas en blauwe inkt
 • Zuurstofgas bevordert verbranding
 • Identificatie van zuurstofgas
 • Chemoluminescentie met zuurstofgas
 • Verbranding van staalwol in zuurstofgas

Element 9: Fluor

 • Microschaalexperiment met fluor

Element 10: Neon

Element 11: Natrium

 • Verbranden van natrium
 • Reactie van natrium met water
 • Golflengte van een natriumlamp
 • Bereiding van natriummetaal door elektrolyse

Element 12: Magnesium

 • Magnesium reageert met water
 • Magnesium reageert met chloorgas
 • Reducerende werking van magnesium
 • Verbranding van magnesium in een afgesloten ruimte
 • Invloed van temperatuur op de reactiviteit van magnesium met water
 • Rode aanslag op magnesium
 • Vorming van rotte geur van eieren met magnesium

Element 13: Aluminium

 • Een aluminiumbatterij
 • Sterretjes voor oud en nieuw
 • Knalgas met aluminiumfolie
 • Een blik geeft stroom
 • Aluminiumfolie reageert met koper
 • Reactie van aluminium en dijood in een proefbuis
 • Vormen van knalgas met aluminiumfolie en zuur

Element 14: Silicium

 • Bereiding van zuiver zand
 • Een chemische tuin
 • Maken van silicagel
 • Een stuiterbal
 • Silicium uit zand

Element 15: Fosfor

 • Een raket met lucifers

Element 16: Zwavel

 • Endotherme reactie met zwavel
 • Naalden van zwavelkristallen
 • Een polymeer van zwavel
 • Lichtflitsen met ijzer en zwavel
 • Vergelijken van zwavel met zuurstof

Element 17: Chloor

 • Bereiding van chloorgas door micro-elektrolyse
 • Reacties met dichloorgas
 • Spanningsreeks van niet-metalen
 • Redoxreacties met chloorgas
 • Ontkleuren van natuurlijke kleurstoffen met chloorgas
 • Chemoluminescentie met chloorgas

Element 18: Argon

 • Argon in een lamp

Element 19: Kalium

 • Vlamproef met kalium
 • Reactie van kalium met water simulatie
 • Verbranding van kalium met water simulatie

Element 20: Calcium

 • Gekleurde vlammen in een gel
 • Thermolyse van calciumcarbonaat
 • Coldpack met calciumverbindingen
 • Heatpack met calciumverbindingen
 • Rode vlammen met calcium
 • Knalgas bereiden met calcium
 • Plaats van calcium in de spanningsreeks van metalen
 • Hardheid van water

Project Gegevens
26-11-2015
26-11-2015
Leerkrachten natuurwetenschappen en chemie/STEM 1ste, 2de en 3de graad
UC Leuven-Limburg
Lerarenopleiding Secundair
Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (de Ark)
3590 Diepenbeek

Donderdag 26 november 2015 van 9.30 u. tot 16.00 u.

Filip Poncelet
€95,00 inclusief cursusmateriaal en warme maaltijd
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen: