Stempakket: Buitenaards leven op Mars

Stempakket: Buitenaards leven op Mars

Met dit lespakket willen we leerlingen van de 1ste graad bewust maken van de plaats van de aarde in het heelal, meer bepaald in het zonnestelsel. De uitdaging draait om het onderzoek of er buitenaards leven op Mars is (geweest). Het onderzoek bestaat uit een aantal deeluitdagingen:

  • Onderzoeken wat leven is
  • Hoe ver is Mars? Schaalmodel van ons zonnestelsel bouwen
  • Kijken naar Mars: een telescoop bouwen.
  • Geologisch onderzoek naar water op Mars.

Het concreet lesmateriaal wordt voorgesteld tijdens de nascholing. De disciplines biologie, chemie, techniek en fysica komen hier aan bod. Als leerkracht wordt je ook geinspireerd door een onderzoeker die bezig is met het huidige ruimte-onderzoek op Mars. Naast een leerlingenbundel is er ook een digitaal lespakket (bookwidget) dat het proces in de klas kan ondersteunen of voorafgaan. Als inleiding en ter inspiratie zal Frank Daerden (BIRA, https://www.aeronomie.be/index.php/nl) extra achtergrond geven over het huidige ruimte-onderzoek op Mars.

Het lesmateriaal werd ontwikkeld i.s.m. iSTEM inkleuren, Esero en Volkssterrenwacht Armand Pien. 

Interesse? Scrijf je hier in.

logo's esero UCLL hogeschool en iSTEM

Project Gegevens
28-09-2021
1ste graad
Hertogstraat Leuven
steamdidactiek@ucll.be
Delen: