Laura Tamassia

Dr. Laura Tamassia is lecturer in Physics Teacher Education (pre-service and professional development) and researcher in Science Education at UC Leuven-Limburg since 2011.

She holds a PhD in Theoretical Physics (University of Pavia, IT, and Stony Brook, USA, 2005), a Master in Physics (University of Milano-Bicocca, IT, 2001), a Teacher Degree in Science Education (KU Leuven, BE, 2014), and has previously been: guest professor at KU Leuven (2007-2011 full-time, 2019-2020, 2018-2019 and 2014-2015 for 10%), teaching in: Master of Physics, Master in Nanoscience & Nanotechnology, Bachelor in Civil Engineering, Bachelor in Pharmaceutical Science; postdoc at KU Leuven (EU Marie Curie Fellow, 2006-2007) and at Uppsala University (Boncompagni-Ludovisi Fellow, 2004-2006).

She has been involved as coordinator and partner in several European and Flemish educational research projects, concerning the didactics of modern physics and of research, and interdisciplinarity in science education, in particular Quantum SpinOff (http://www.quantumspinoff.eu/) and Research in Motion (http://www.onderzoekinbeweging.be/?p=start). She is involved in several initiatives for teacher professional development focusing on the fascinating world of research, in particular high-energy physics, quantum mechanics and high-tech entrepreneurship.

Laura is also affiliated as guest professor to the University of Hasselt, where she teaches the courses Relativity, Nuclei & Particles, Quantum Mechanics & Atomic Physics in the Bachelor of Physics. 

AdresUC Leuven-Limburg 
Groep Lerarenopleiding Campus Diepenbeek 
Agoralaan Gebouw B, Blok R (De Ark) 
B-3590 Diepenbeek
E-maillaura.tamassia@ucll.be

Betrokken bij de volgende projecten:

 • BRAVE NEW SCHOOL, Samen met vakleraren via kunstzinnige reflectieateliers op zoek naar wat het betekent om leraar te zijn in een context van digitale didactiek (PWO - Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek, 2021-2023)
 • De vakleraar “in between” - De worstelende leraar in de ruimte tussen de wereld van het vak en de opgelegde doelstellingen (PWO - Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek, 2020-2022)
 • Teamteaching met de vakgroep - Lesson Study als methodiek voor teamteaching in secundaire scholen (PWO – Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek, 2018-2020; L.Tamassia partner in jaar 2020-21)
 • De gemoderniseerde leerkracht - De positie van de leraar versterken in interdisciplinaire contexten van de modernisering van het secundair onderwijs (PWO - Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek, 2019-2021)
 • Einstein vertelt - een online didactisch scenario gebaseerd op ‘The Evolution of Physics’ van Einstein en Infeld en verrijkt door een bloemlezing van authentieke teksten in de natuurkunde (Fonds Ernest Solvay 2019, met cofinanciering van UCLL)
 • Vak en/of Domeindidactiek? Op zoek naar de verhouding tussen vakken en studiedomeinen in de concrete vakdidactische praktijk van leerkrachten op een domeinschool (PWO - Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek, 2017-2020).
 • STEM Masterclasses (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2017)
 • Vakdidactische Cartografie (Transitieproject, Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2017)
 • Naar een integrale leergemeenschap STW. Kwalitatieve aanpak voor de integrale opdrachten STW (2de graad) (PWO - Praktijkgericht Wetenschappelijk Onderzoek, 2016-2018).
 • Vlaams Lerend Netwerk STEM Secundair Onderwijs (Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming, 2016-2017).
 • Black Box Onderzoek in Bedrijf (UCLL Research 2016, 2016-2017).
 • Black Box Solvay Conferentie 1927 (Fonds Ernest Solvay, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, 2016).
 • Onderzoek als Authentieke Leerinhoud (SoE project, 2013-2015). www.onderzoekinbeweging.be
 • Quantum Spin-Off - connecting schools with high-tech research and entrepreneurship, (Europees LLP-Comenius project 12/2013- 11/2015). www.quantumspinoff.eu
 • Open Discovery Space (ODS) (Europees ICT-PSP project 04/2012-03/2015). www.opendiscoveryspace.eu
 • Spin-Off (Brugproject Agentschap Ondernemen, 2013-2015). www.vakdidactiek.be/spinoff
 • Wetenschapsreflex (SoE project, 2014-2016).
 • PATHWAY. The Pathway to Inquiry Based Science Education (Europees FP7 Science and Society project , 01/2011-12/2013). www.pathway-project.eu
 • Vakdidactiek Natuurwetenschappen (SoE project, 2011-2013).
 • P-Reviews: Praktijkgerichte Vakdidactische Reviews van onderzoek (SoE project 2011-2013). www.p-reviews.be
 • Kwantum Spin-Off (Brugproject Agentschap Ondernemen, 2011-2013).

Congresdeelnames als spreker:

 • ‘Gaining a voice: an actor-network perspective on the collaboration between researchers and teachers in times of educational reforms’, ECER 2021, NW27: Didactics – Learning and Teaching
 • ‘Killing the Teacher: Two Small Actor-Networks from a Practice-Oriented Study of Interdisciplinary Teacher Teams in Secondary Schools’, ECER 2021, NW28: Sociologies of Education
 • ‘Collectivities of Secondary School Arts Teachers and Field Researchers in Unpredictable Arts Educational (Research) Practices: Questions and Challenges’, ECER 2021, NW29: Research on Arts Education
 • ‘Einstein Vertelt: de mooiste ideeën van en over de fysica, in Einsteins eigen woorden’, lezing op de Dag van de Wetenschap, UCLL, Diepenbeek, 2019
 • ‘About Constructions and Design in Education: Documentary Analysis of an Integrated, Team-Taught, Competency-Based School Subject’, ECER 2019
 • ‘Complex Interactions: The Many Layers in a Collaboration between Didactic Researchers and Teachers that Did Not Go as Planned’, ECER 2019
 • ‘Ethnographic Study of the Practice of an Integrated, Team-Taught, Competency-Based School Subject in Secondary Schools’, ECER 2019
 • 'Vakdidactische Cartografie - vakdidactiek versterkt door de cross-over met een ander vak’, VELON-congres 2018
 • 'Black Box Solvay Conferentie 1927’, WND-conferentie 2017
 • 'Black Box Onderzoek in Bedrijf’, UCLL Cross-over! 2017
 • 'Quantum SpinOff', uitgenodigde bijdrage op de RRI Tools Final Conference, sessie Learning by Doing (2016)
 • 'Het openen van de black box van ontwerponderzoek', een bijdrage vanuit het project Onderzoek in Beweging, Congres voor Lerarenopleiders (VELOV) 2016
 • 'Quantum SpinOff', uitgenodigde projectbijdrage op EMINENT 2015 - STEM in education and life
 • Symposium 'Educating to, through and about scientific inquiry: innovative approaches in the classroom and in teacher education', EAPRIL 2015
 • Onderzoek in Beweging, 21ste Vlaamse Congres van Leraars Wetenschappen (VELEWE) 2015
 • Teacher Education and Research in Education, The String Theory Universe, 21st European string workshop and 3rd COST MP1210 meeting 2015
 • Research in Motion: Opening the black box of research for school teachers and pupils, FORCCAST Mapping Controversies Summer School 2015
 • Onderzoek in Beweging in de klas en in de lerarenopleiding, 2e VELOV-conferentie (Vereniging Lerarenopleiders Vlaanderen) 2015.
 • Quantum SpinOff-talk op de tweede Scientix Conferentie, 2014. Het project Quantum SpinOff kreeg de Scientix Resources Award in de categorie STEM-leermaterialen voor leerlingen, voor het leerstation 'What is light?'
 • ‘CERN in the classroom’, congres van de Belgische Natuurkundige Vereniging 2014. Klik hier om het boek met alle abstracts te downloaden. 
 • Resultaten van de SoE P-review 'Onderwijs in Wetenschappen: beter geïntegreerd of niet?' gepresenteerd op: EAPRIL conference 2013, ETEN conference 2013, SoE Studiedag 2012, Dag van de Vakdidactiek 2012.
 • Resultaten van het SoE project ‘Vakdidactiek Natuurwetenschappen’ gepresenteerd op: SoE-Studiedag 2013, Congres Vereniging Leraars Wetenschappen 2013
 • Vector supersymmetry for fields and the string, III Miniworkshop on String Theory, Oviedo, Spanje, juni 2010.
 • Singleton strings, Convegno Informale di Fisica Teorica, Cortona, Italië, mei 2007 en 2nd Workshop of the RTN network ForcesUniverse, Napoli, Italië, oktober 2006.
 • Tensionless branes, higher spins and the singleton, String and M theory approaches to particle physics and cosmology Workshop, Galileo Galilei Institute for Theoretical Physics, Firenze, Italië, mei 2007.
 • On brane partons, singletons and higher spin symmetry, EuroStrings 2006, Cambridge, U.K., april 2006.
 • Vertex operators for closed superstrings in the covariant formalism, Convegno Informale di Fisica Teorica, Cortona, Italië, mei 2004 en 19th Nordic Network Meeting on Strings, Fields and Branes, Uppsala, Zweden, november 2004

Relevante publicaties:

 • L. Tamassia, Vakgroep in transitie - Een studie van publieke online documenten, Impuls, Leiderschap in Onderwijs, jaargang 52 nr. 3 (2022), p. 5-17.
 • Bijdrage tot het artikel ‘Standaardmodel deeltjesfysica rammelt, wetenschappers doen vreugdedans’, het Belang van Limburg plus, 27-28 maart 2021.
 • J. Ardui, T. Frenssen, I. Geerink, L. Tamassia, Domeinschool – een exploratie (2020).
 • T. Frenssen, L. Tamassia, Leerkrachten onder druk - Een studie naar actoren en acties in een integrale onderwijspraktijk van leerkrachten secundair onderwijs,  Impuls, Tijdschrift voor onderwijsbegeleiding, jaargang 50 nr. 2 (2019), p. 5-18. 
 • L. Tamassia, T. Frenssen, Over vakkenclusters en leerkrachtenteams: naar basisprincipes voor integraal werken - Een documentenstudie van de Integrale Opdrachten als casus, Impuls, Tijdschrift voor onderwijsbegeleiding, jaargang 49 nr. 3 (2019), p. 92-102.
 • L. Tamassia, De Solvay-conferentie van 1927 voor jongeren, Nederlands Tijdschrift voor Natuurkunde, nummer 11, jaargang 84, p. 25-27 (december 2018). 
 • Ardui J., Frenssen T., Tamassia L. (2018) Vakdidactische Cartografie. De vakdidactiek versterkt door de interactie met een ander vak. Met een kaart op zoek naar kwalitatieve vakkencombinaties.
 • L. Tamassia, G. Cornelissen, F. Depaepe, M. Simons, T. Storme, K. Van de Keere, S. Vervaet, Research in Motion: a digital learning environment to explore research as practice, EAPRIL 2015 Proceedings Issue 2, March 2016, p. 288-297.
 • J. De Schrijver, L. Tamassia, K. Van de Keere, S. Vervaet, R. Meys, E. Cornelissen, J. Sermeus, Reflecting about the nature of science through philosophical dialogue, EAPRIL 2015 Proceedings Issue 2, March 2016, p. 323-330.
 • R. Frans, E. Andreotti, L. Tamassia, Quantum SpinOff Learning Stations: the physics of the very small with great applications, 2015. 
 • J. De Schrijver, E. Cornelissen, K. Van de Keere, S. vervaet, L. Tamassia, Reflecting about the nature of science through philosophical dialogue, European science education research association (ESERA). Helsinki, 2015. 
 • L. Tamassia, A. Van Proeyen, Wetenschap in evolutie. Onderzoeksmethode in Snaartheorie, Karakter - Tijdschrift van Wetenschap, nummer 50. 
 • L. Tamassia, G. Cornelissen, F. Depaepe, M. Simons, T. Storme, K. Van de Keere, S. Vervaet, Onderzoek in beweging: handleidingen en leermaterialen
 • G. Cornelissen, L. Tamassia, S. Vervaet, F. Depaepe, K. Van De Keere, M. Simons, Tijd voor onderzoek als authentieke leerinhoud: een verkenning van eindtermen en leerplannen, Impuls: Tijdschrift voor Onderwijsbegeleiding, volume 45, issue 2, 2014.
 • L. Tamassia, R. Frans, Does integrated science education improve scientific literacy?, Journal of the European Teacher Education Network 2014, Vol. 9, 131‐141,
 • L. Tamassia, R. Frans, P-review Onderwijs in Wetenschappen: beter geïntegreerd of niet?, e-boek (2013), www.p-reviews.be
 • L. Clijmans, E. De Smet, R. Frans, F. Poncelet, L. Tamassia, K. Vyvey, Inspiratiegids Vakdidactiek Natuurwetenschappen, (2013)
 • R. Casalbuoni, F. Elmetti, S. Knapen, L. Tamassia, Field Representations of Vector Supersymmetry, JHEP 1004:106, 2010, arXiv:1003.0555 [hep-th].
 • R. Casalbuoni, F. Elmetti, J. Gomis, K. Kamimura, L. Tamassia, A. Van Proeyen, Vector Supersymmetry from OSp(3,2j2): Casimir operators, Fortsch.Phys.57:521-526, 2009, arXiv:0901.4862 [hep-th] .
 • R. Casalbuoni, F. Elmetti, J. Gomis, K. Kamimura, L. Tamassia, A. Van Proeyen, Vector Supersymmetry: Casimir operators and contraction from OSp(3,2j2), JHEP 0901:035,2009, arXiv:0812.1982 [hep-th].
 • J. Engquist, P. Sundell, L. Tamassia, Singleton Strings, Fortschr. Phys. 55, No. 5-7, 711-716 (2007) hep-th/0701081
 • J. Engquist, P. Sundell, L. Tamassia, On Singleton Composites in Non-compact WZW Models, JHEP 0702 (2007) 097 [hep-th/0701051].
 • L. Tamassia, Noncommutative Supersymmetric/Integrable Models and String Theory, Ph.D. thesis, Scientifica Acta Quaderni del Dottorato, Volume XX, N. 3, 15/09/2005, ISSN 0394 2309 [hep-th/0506064] – winnaar van de Sergio Fubini Prize 2004-2005 (de prijs selecteert de drie beste Italiaanse doctoraten in theoretische fysica van het academiejaar). De thesis kan gedownload worden via deze link.
 • O. Lechtenfeld, L. Mazzanti, S. Penati, A. D. Popov, L. Tamassia, Integrable Noncommutative Sine-Gordon Model, Nucl.Phys. B705 (2005) 477-503 [hep-th/0406065].
 • P.A. Grassi, L. Tamassia, Vertex Operators for Closed Superstrings, JHEP 0407 (2004) 071 [hep-th/0405072].
 • M. T. Grisaru, L. Mazzanti, S. Penati, L. Tamassia, Some properties of the integrable noncommutative sine-Gordon system, JHEP 0404 (2004) 057 [hep-th/0310214].
 • D. Klemm, S. Penati, L. Tamassia, Non(anti)commutative Superspace, Class.Quant.Grav. 20 (2003) 2905-2916 [hep-th/0104190], Classical and Quantum Gravity Research Highlights 2003/2004.
“One can characterize research as a search moving on the borderline of knowing and not knowing. The basic problem is that one does not really know what one does not know.” Hans-Jörg Rheinberger (2007) met veel dank aan Prof. Maarten Simons

Laura Tamassia

Lerarenopleider fysica en onderzoeker in wetenschapsonderwijs

Bezig met vakdidactiek fysica, en steeds vaker ook met de vraag naar de rol en de betekenis van wetenschapsonderwijs in onze kennismaatschappij. Laura ziet haar opdracht als het mee-delen van haar liefde voor de fysica en voor het onderzoek. En de vakdidactiek als een delicate, respectvolle bewerking van de vakinhouden, die het mogelijk maakt om de werkelijkheid voor jonge mensen te ontsluiten zonder deze te vervormen. Laura is betrokken in verschillende Vlaamse en Europese vakdidactische projecten, vooral gericht op het ontsluiten van de moderne fysica en van de wereld van het onderzoek voor jongeren en hun leerkrachten.