Samen Cultureel Content

Samen Cultureel Content

Cultuureducatie integreren in verschillende vakken en opleidingsonderdelen.

Lerarenopleiders en leraren in opleiding werkten in professionele leergemeenschappen (plg’s) zetten cultuureducatieve initiatieven op in hun eigen vak vanuit het theoretische kader ‘Cultuur in de Spiegel.’

Werken aan cultuureducatie in lessen wiskunde, aardrijkskunde of biologie?

Mooi in theorie, maar de integratie van cultuur in andere leergebieden is niet vanzelfsprekend. In het praktijkonderzoek ‘Samen cultureel content’ onderzochten vier Vlaamse lerarenopleidingen hoe lerarenopleiders cultuureducatie kunnen integreren in de eigen vakken. Dit gebeurde door middel van een praktijkonderzoek met vier professionele leergemeenschappen (plg’en) van lerarenopleiders en vier plg’en van studenten. Deze werkwijze liet ook toe na te gaan welke factoren de impact van plg’en in de lerarenopleiding bepalen. Het onderzoek resulteerde in drie resultaten:

 • inzichten in wat een plg succesvol en effectief maakt,
 • een door de docenten en studenten gedragen didactisch ontwerpkader voor de integratie van cultuureducatie in verschillende leergebieden en vakken en
 • een reeks praktijkvoorbeelden van cultuurgeïntegreerde lessen.

Disseminatie

Bekijk alvast de publicatie Cultuurexpresss die binnenkort in druk gaat!

Op de projectwebsite vind je praktijkvoorbeelden en kant-en-klare lesontwerpen, waarmee leerkrachten secundair onderwijs meteen aan de slag kunnen. 

Projectmedewerkers

 • Leen Alaerts, promotor UCLL
 • Katrien Goossens, promotor UCLL
 • Lysbeth Jans, Odisee
 • Koen Crul, Vives
 • Kim Tintel, UCLL
 • Wim Lauwers, UCLL
 • Lode Vermeersch, Cultuur in de Spiegel - Vlaanderen - HIVA

Project Gegevens
01-09-2013
01-09-2015
Expertisenetwerk School of Education Associatie KU Leuven
UC Leuven-Limburg
 • Odisee
 • Vives
www.cultureelcontent.com
afgewerkt
Share: