Quantum SpinOff 2016-2017

Quantum SpinOff 2016-2017

Het Quantum SpinOff traject wordt ook in het schooljaar 2016-2017 georganiseerd.

Quantum SpinOff wil een brug slaan tussen de inzichten van de moderne wetenschappen en de kansen die dit biedt tot hoogtechnologisch ondernemen. Het project had eerder ook een Europese grote broer, Quantum SpinOff, een project dat door de Europese Commissie ondersteund werd en in Estland, Zwitserland en Griekenland uitgerold werd.

Het project richt zich tot geïnteresseerde leerlingen van het 5e en 6e jaar secundair onderwijs (en hun leerkrachten) en brengt hen in contact met fundamenteel en toegepast wetenschappelijk onderzoek en kansen die onderzoek hen geeft om te ondernemen. Het project wil leerlingen tonen hoe een vernieuwend idee tot een toepassing in een onderneming kan leiden.

Onder begeleiding van onderzoekers en professionals creëren de leerlingen hun eindresultaat. De focus van het traject is het creëren van een tijdslijn ‘Onderzoek van het onderzoek’ – hoe is het onderzoek en de valorisatie verlopen rond een bepaald onderwerp? 

De leerlingen werken ook tegelijkertijd aan een of meerdere van volgende pijlers: 

 • een nieuwe toepassing of dienst creëren gelinkt aan de bestudeerde technologie
 • een bestaande dienst of toepassing een nieuwe invalshoek geven
 • een artwork of demo of 3D-model creëren om hun fascinatie voor de bestudeerde technologie en/of het eigen product voor te stellen. 
 • een experiment in verband met de bestudeerde fysica-ontwerpen.

Deelnemers aan het Quantum SpinOff-project illustreren het volledige traject heel goed in dit filmpje

Volg Quantum SpinOff op Facebook.

Voor meer informatie over dit project, aarzel niet Erica Andreotti te contacteren.

De partners van het project zijn in 2016-2017:

 • Universiteit Hasselt, IMO-IMOMEC: prof. dr. ir. Wim Deferme 
 • KU Leuven, Campus Diepenbeek, Embedded Systems & Security: prof. dr. Nele Mentens, Jo Vliegen
 • INTEC Photonics Research Group, UGent: Andreas De Groote
 • Vrije Universiteit Brussel, Heidi Ottevaere
 • Max-Planck-Institut für Kernphysik, Heidelberg, Germany: Marc Heisel 
 • Universiteit Antwerpen, departement fysica: Roberta Johnson
 • UC Leuven-Limburg, Campus Diepenbeek, Lerarenopleiding Expertisecel Art of Teaching: dr. Laura Tamassia, dr. Erica Andreotti, Renaat Frans

 

Project Gegevens
01-09-2016
31-08-2017
UC Leuven-Limburg
UC Limburg – dr. Erica Andreotti
http://spinoff.vakdidactiek.be/
afgewerkt
Share: