Een kwaliteitsvolle vakdidactiek economie

Een kwaliteitsvolle vakdidactiek economie

Een houvast voor iedereen die bij economie-onderwijs betrokken is.

Onze maatschappij vraagt het onderwijs leerlingen voor te bereiden op hun deelname aan de maatschappij. De recente financieel-economische crisis heeft iedereen doen inzien dat er meer sociaal-economische kennis en vaardigheden van leerlingen verwacht worden. Het ontsluiten van die leerstof voor leerlingen is de taak van de vakleerkracht economie, die daarvoor moet kunnen terugvallen op een kwaliteitsvolle vakdidactiek. Er is in Vlaanderen binnen de vakdidactiek economie geen enkel recent, breed naslagwerk (meer) dat kan dienen als een leidraad binnen de lerarenopleidingen. Elke lerarenopleider werkt met eigen samengestelde cursussen, materialen, maakt een eigen vertaalslag van de didactiek naar de vakdidactiek, bepaalt eigen fundamenten en bouwstenen, werkt met eigen modellen en schema’s. 

Het afgelopen jaar werkten Veerle Tulleneers en Karolien Vlayen (UCLL) aan een project dat de basis moet zijn van een sterk vakdidactisch naslagwerk. Hierbij bundelen ze bestaande (internationale) onderzoeksresultaten, de ervaring van de vakmentoren in het werkveld, maar vooral de ruime vakdidactische expertise die aanwezig is bij de verschillende lerarenopleiders (in binnen- en liefst ook buitenland) in één naslagwerk. Een houvast dus voor iedereen die bij economie-onderwijs betrokken is. Echt innoverend in dit project is het aanbieden van een geschematiseerd denkproces, in de vorm van een stappenplan. Dit stappenplan zet een onderzoeksvraag centraal, waardoor we bovendien ook inspelen op het steeds groter wordende belang van het aanleren van onderzoekscompetenties bij leerlingen secundair onderwijs.

De navorming richt zich zowel op leerkrachten die nog eens willen stilstaan bij de vakdidactiek economie en lerarenopleiders.

In de voormiddag kan je nog een interessante sessie volgen: Ondernemerschap en Boekhouding in Skillville. Deze module in het Skillville-platform biedt didactische materialen aan om de ongeletterdheid over bedrijfsadministratie aan te pakken. Leerlingen die bijvoorbeeld van richting veranderen en instromen met een grote achterstand op vlak van boekhouden, kunnen via deze module de basiskennis verwerven. 

Project Gegevens
28-04-2016
28-04-2016
leerkrachten economie en lerarenopleiders
UC Leuven-Limburg
Lerarenopleiding Secundair
Campus Diepenbeek
Agoralaan Gebouw B, Blok R (de Ark)
3590 Diepenbeek

Donderdag 28 april 2016 van 13.00 u. tot 16.00 u.

Veerle Tulleneers & Karolien Vlayen
€45,00
Schrijf je hier in.
freja.vandeborg@ucll.be 011/180 460
Delen:

Gelijkaardige navormingenWellicht ben je hier ook in geïnteresseerd.