STEM-TRAJECT T2 CAMPUS GENK

STEM-TRAJECT T2 CAMPUS GENK

UCLL, campus Diepenbeek, werkt sinds september 2018 samen met de T2-Campus Genk aan een nieuw STEM-traject.

Slotevent op 21 mei 2019 (18u45-21u15) en wetenschapscafé met thema 'groene energie'

3de graad leerlingen van het Atlas College en van het Onze-Lieve-Vrouw Lyceum uit Genk stellen hun resultaten voor van het doorlopen traject. 

Aansluitend zullen de onderzoekers van het smart grid labo van de T2-campus en van de onderzoeksgroep 'Sustainable Resources' van hogeschool UCLL hun onderzoek voorstellen in een Wetenschapscafé. Lees hier meer.

Het event is gratis maar aanmelding is verplicht. Schrijf je in via volgend inschrijvingsformulier.

Het traject

Het traject is gericht op de 3de graad SO. Leerkrachten en leerlingen zullen samenwerken met onderzoekers en bedrijven om bijvoorbeeld een oplossing voor de school uit te werken i.v.m. duurzame energie. Onderaan vind je meer details i.v.m. het traject.

We voorzien geen kosten voor de scholen. Scholen staan wel zelf in voor lunches op de trajectdagen en voor het nodige materiaal voor de ontwikkeling van de producten (die in de scholen zelf zullen blijven). 

Meer details in verband met het traject:

Voor dit traject zullen de vakdidactici fysica en chemie van vakdidactiek.be samenwerken met de collega’s van UCLL onderzoeksgroep Energy – Resources and Sustainability, die een mobile energy lab ontwikkeld hebben en aldus veel ervaring hebben met het brengen van duurzame, energie-gerelateerde onderwerpen in scholen.

 

Het traject wordt onderverdeeld in twee fasen:

- 1ste fase: ontwikkeling van STEM project met een team leerkrachten en met steun van echte onderzoekers van de cel energy;

- 2de fase: realiseren van het STEM project in de school met leerlingen.

 

1ste fase: oktober 2018 - februari 2019.

Twee groepen leerkrachten uit de deelnemende scholen zullen werken in interactie met de onderzoekers van energy en een bedrijf aan een specifieke problematiek, namelijk smart grids en duurzame energie. We voorzien twee thema’s/invalshoeken:

- chemische invalshoek: opslag van groene energie in baterijen, of waterstof, of…

- fysische/elektrische invalshoek: energieopwekking, of beveiliging van energie grid, of… 

 

De afbakening van het thema zal gebeuren door de deelnemers zelf tijdens de eerste ontmoetingsdag. De twee thema’s zijn dus complementair: de uiteindelijke uitgewerkte onderdelen zullen dan deel uitmaken van een volledig project. 

Tijdens drie ontmoetingsdagen wordt er gezocht naar een oplossing die de school kan realiseren. 

Er zal ook een didactisch luik over STEM-didactiek ontstaat met leraren van de scholen die hieraan meedoen: zij vormen een leergemeenschap van leraren en lerarenopleiders om te kijken hoe zo een STEM-didactiek zou kunnen werken. 

 

2de fase: maart 2019 – juni 2019

Het project wordt gerealiseerd in de school met leerlingen van de deelnemende scholen. De modaliteit zal dezelfde zijn zoals met de leerkrachten: de leerlingen zullen dus ook samenwerken met onderzoekers en bedrijfsmensen om een oplossing te zoeken voor een gegeven vraag. 

De ontmoetingsdagen zullen plaats vinden in de UCLL Campus Diepenbeek, T2-Campus Genk en indien gewenst op school. 

Project Gegevens
09-10-2018
30-06-2019
Leerkrachten STEM, Elektriciteit, Mechanica, Engineering, Fysica, Chemie
UCLL Campus Diepenbeek, T2-Campus Genk

Van 9 oktober 2018 tot 30 juni 2019

We voorzien geen kosten voor de scholen. Scholen staan wel zelf in voor lunches op de trajectdagen en voor het nodige materiaal voor de ontwikkeling van de producten (die in de scholen zelf zullen blijven).
renaat.frans@ucll.be jeroen.opdenkelder@ucll.be erica.andreotii@ucll.be
Delen: